Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

3 miljoen euro Europees onderzoek geeft inzichten in verspreiding Covid-19    25 mrt 2020

3 miljoen euro Europees onderzoek geeft inzichten in verspreiding Covid-19
25 mrt 2020

Zal het ons lukken om de verspreiding van het Covid-19-virus te stoppen door scholen te sluiten en iedereen van thuis te laten werken? Welke gevolgen hebben deze maatregelen op onze economie? Hoe goed slagen mensen in het aanpassen van hun gedrag en hoe gaan mensen nu om met de berichtgeving rond het coronavirus? Het zijn enkele vragen die het Europese consortium EpiPose met UHasselt als coördinator en UAntwerpen als Vlaamse partner de volgende weken zal beantwoorden. Hiervoor krijgen ze 3 miljoen euro Europese financiering vanuit Horizon2020.

“Om de verdere verspreiding van het coronavirus Covid-19 in ons land en de rest van Europa tegen te houden, moesten we maatregelen nemen”, zegt prof. dr. Niel Hens (UHasselt/UAntwerpen) en coördinator van het EpiPose consortium. “Ons consortium, dat naast UHasselt en UAntwerpen bestaat uit partnerinstellingen uit verschillende landen, wil overheden helpen om de aard van deze maatregelen te bepalen en de impact ervan op te volgen”.

Het consortium is sinds januari intensief aan de slag met berekeningen en simulaties, waar overheden zich op kunnen baseren om beslissingen te nemen. Zo lagen bijvoorbeeld metapopulatiemodellen om het effect van telewerken en het sluiten van scholen op de verspreiding van het virus na te gaan, aan de gronslag van de genomen maatregelen. “Deze modellen hadden we al ter beschikking voor België en Frankrijk en hiermee voorspellen we al enige tijd efficiënt de verspreiding van de seizoensgriep. Voor Covid-19 is de situatie natuurlijk wel wat anders, omdat we nog niet alles over het virus weten. Zo is het bijvoorbeeld nog onduidelijk hoe besmettelijk het virus is bij kinderen en ook dit zullen we in kaart brengen,” zegt prof. Dr. Niel Hens.

De maatregelen hebben een ongeziene impact op de bevolking maar ook omgekeerd beïnvloedt het gedrag van elke burger het succes van de maatregelen. Daarom lanceren we binnen het EpiPose project een nieuwe internationale studie over gedragsveranderingen tijdens de Covid-19 epidemie in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast heeft onze Italiaanse partner belangrijke expertise in het monitoren van sociale media berichten. “Dit geeft overheden een goed beeld van wat er precies leeft bij de bevolking. Zo kunnen zij sneller inspelen wanneer ze zien dat mensen angstiger zijn dan nodig. Of wanneer bepaalde adviezen van de overheid toch niet voldoende bij de bevolking raken,” zegt dr. Sarah Vercruysse (UHasselt).

Economische impact

Naast de impact van schoolsluitingen en telewerken kijkt EpiPose – de naam van het project is een referentie naar het pauzeren van deze epidemie - ook naar de economische impact van het virus en de maatregelen die overheden nemen. “Zo bekijkt UAntwerpen welke impact het virus heeft op de capaciteit van de ziekenhuizen in verschillende landen, en op langere termijn ook de macroeconomische impact in verschillende EU landen”, zegt Niel Hens.

Tot slot zal het consortium ook alle kennis over het virus zelf verzamelen en gegevens en data over de verspreiding van Covid-19 makkelijker beschikbaar stellen. “Op die manier kunnen onderzoekers wereldwijd makkelijker aan de slag om met alle beschikbare data voorspellingen te doen waar overheden zich op kunnen baseren”, zegt Niel Hens.