Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Professoren willen 1000×1000 euro inzamelen voor solidariteitsactie    9 sep 2020

Professoren willen 1000×1000 euro inzamelen voor solidariteitsactie
9 sep 2020

CONTACTPERSOON

Prof. dr. Jean-Michel RIGO

32-11-268004

jeanmichel.rigo@uhasselt.be


Professoren van alle Vlaamse universiteiten zetten hun schouders onder een solidariteitsactie. Onder de noemer 1000×1000 willen ze één miljoen euro inzamelen voor drie projecten van de Koning Boudewijnstichting. Tegelijkertijd pleiten ze voor een nieuw Sociaal Contract.

De impact van de COVID-19-crisis op de samenleving is ongelijk verdeeld. Het virus slaat harder toe in wijken met een minder sterk sociaal-economisch profiel. De gevolgen van de lockdown troffen niet iedereen op dezelfde manier. Mensen met een lage scholing zijn het zwaarst getroffen: door werkloosheid, door minder gunstige woonomstandigheden, door onzekerheid. Hun kinderen hebben het meest geleden onder het nieuwe schoolregime, onder meer (maar zeker niet uitsluitend) door een beperkte toegang tot e-learning.

Daarom pleiten professoren en emeriti van alle Vlaamse universiteiten voor een nieuw Sociaal Contract waarin ze aandringen op een rechtvaardiger verdeling van de middelen en van de lasten, met onder meer evenwichtiger belastingen op loon en vermogen, een sociaal rechtvaardige klimaattransitie, de broodnodige intergenerationele solidariteit en het scheppen van kansen voor mensen die moeilijk mee kunnen in de nieuwe kenniseconomie.

Persoonlijk engagement

De academici maken dat pleidooi ook zelf concreet en lanceren een grote solidariteitsactie. Ook de universitaire wereld werd en wordt door COVID-19 beproefd. Maar door massaal over te schakelen op online onderwijs werden de professoren op geen enkel moment in de werkloosheid gedwongen.

Net zoals de andere Vlaamse universiteiten zet ook UHasselt haar schouders onder dit initiatief met prof. dr. Jean-Michel Rigo als ambassadeur. “De actie toont dat we zelf ook een inspanning willen doen, maar eigenlijk willen we een nieuwe sociale aanpak van de politici”, zegt professor Rigo. “Enkel een structurele aanpak kan op lange termijn een verschil maken. Kansarme jongeren zijn bijvoorbeeld vaak laaggeschoold. Hun opleiding moet worden aangepast zodat ze wel mee kunnen in de nieuwe economie. Daarom doe ik graag een beroep op het warme hart van alle UHasselt-medewerkers, elke gift, van 1 tot 1000 euro, is welkom.”

Drie mooie projecten

Met het geld van de 1000×1000-actie zullen drie mooie projecten van de Koning Boudewijnstichting ondersteund worden.

Kinderarmoedefonds

In Vlaanderen wordt 1 op 7 kinderen geboren in een kansarm gezin: zo’n 130 000 kinderen krijgen dus al van in de wieg minder kansen. Het Kinderarmoedefonds verleent steun aan innovatieve en langlopende projecten die uitsluiting van kansarme kinderen en hun gezinnen tegengaan.

www.kinderarmoedefonds.be

Boost

Boost wil jonge talenten uit sociaal-economisch kwetsbare milieus alle kansen geven om een toekomst uit te bouwen die overeenstemt met hun motivatie en potentieel. Het doel is hun slaagkansen in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt te maximaliseren. Het intensieve talentontwikkelingsprogramma loopt vanaf het vierde middelbaar tot het afronden van de studies en omvat individuele coaching, groepsateliers, en materiële en financiële steun.

www.boostfortalents.be

Kleine Kinderen, Grote Kansen

Het project Kleine Kinderen, Grote Kansen biedt inspiratie en ondersteuning om met kinder- en kansarmoede om te gaan in het onderwijs. Het platform zet intense samenwerkingen op met alle lerarenopleidingen kleuter- en lagere school, via Lerende Netwerken, opdat toekomstige leerkrachten gerichter met kansarmoede en uitsluiting leren om te gaan.

www.grotekansen.be

Campagnewebsite: www.1000×1000.be