Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Bernard Vanheusden is de nieuwe rector van UHasselt    22 jun 2020

Bernard Vanheusden is de nieuwe rector van UHasselt
22 jun 2020

CONTACTPERSOON

De heer Eric PASS

32-11-268007

eric.pass@uhasselt.be


Bernard Vanheusden is verkozen tot nieuwe rector van de Universiteit Hasselt. Hij haalde het in de tweede stemronde met 126 stemmen van Piet Pauwels die 90 stemmen haalde. De Raad van Bestuur zal de nieuwe rector officieel aanstellen op 2 juli. Bernard Vanheusden is vicedecaan van de faculteit Rechten. Zijn eerste termijn als rector start op 1 oktober. 
 
Na een eerste stemronde die geen winnaar opleverde, konden de 232 stemgerechtigden (alle leden van de Faculteitsraden en van het Interfacultair Schoolbestuur, aangevuld met alle vastbenoemde ZAP-leden verbonden aan de scholen met een opdracht van minstens 50 procent) tussen 17 juni en 19 juni hun stem elektronisch uitbrengen op de twee overgebleven rectorkandidaten. Vandaag werden de stemmen door het kiescollege vastgesteld. Beheerder Eric Pass maakte als voorzitter van dit college de uitslag bekend. Van de 221 rechtsgeldige stemmen behaalde professor Bernard Vanheusden 126 stemmen. Professor Piet Pauwels kreeg 90 stemmen. Er waren 5 blanco stemmen. Bernard Vanheusden is hiermee dus verkozen tot nieuwe rector van UHasselt.
 
Op 2 juli zal de Raad van Bestuur de aanstelling tot rector van UHasselt officieel bevestigen. Op 6 juli zal Bernard Vanheusden de namen van zijn kandidaat-vicerectoren voorleggen aan de Algemene Vergadering van de Faculteitsraden, waarna er op hen gestemd kan worden. Op 10 september zal de Raad van Bestuur dan de vicerectoren aanstellen.
 
Het nieuwe mandaat van de rector en vicerectoren loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2024.
 
Professor Vanheusden is de vierde rector in de nog jonge UHasselt-geschiedenis – na Louis Verhaegen (1972-1988), Harry Martens (1988-2004) en Luc De Schepper (2004-2020).
 
Wie is Bernard Vanheusden?
Bernard Vanheusden (43) is afkomstig uit Bilzen. Hij studeerde na een kandidatuur Wijsbegeerte af als master in de Rechten aan de KU Leuven. In 2001 begon hij als assistent voor de rechtsvakken aan de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen van UHasselt. In 2007 behaalde Bernard Vanheusden zijn doctoraatstitel met zijn onderzoek rond brownfieldontwikkeling.

Bernard Vanheusden is momenteel hoogleraar aan de faculteit Rechten van UHasselt waar hij gespecialiseerd is in milieurecht. Sinds 2016 is hij ook vicedecaan van de faculteit en leidt hij de onderzoeksgroep CORe (Centrum Overheid en Recht). Binnen het Centrum voor Milieukunde (CMK) bouwde hij ook de eenheid Omgevingsrecht uit.

Naast zijn loopbaan als academicus is Bernard Vanheusden ook als advocaat beperkt verbonden aan Monard Law.

Bernard  Vanheusden is getrouwd en heeft drie kinderen. In zijn vrije tijd doet hij aan sport (fietsen, zaalvoetbal) en houdt hij van wandelen en kunst in de brede zin (erfgoed, tentoonstellingen, theater).

Het beleidsplan van Bernard Vanheusden kan u hier terugvinden.