Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Drie kandidaten in de running voor rectorschap UHasselt    23 mrt 2020

Drie kandidaten in de running voor rectorschap UHasselt
23 mrt 2020

CONTACTPERSOON

De heer Eric PASS

32-11-268007

eric.pass@uhasselt.be


Professoren Ivo Lambrichts, Piet Pauwels en Bernard Vanheusden hebben zich kandidaat gesteld voor het rectorschap van de Universiteit Hasselt. Natuurlijk speelt de verspreiding van het coronavirus ook een rol in het verloop van deze rectorverkiezing. De Raad van Bestuur van UHasselt bekijkt hoe de kiescampagne en de stemming zo optimaal mogelijk kan verlopen en welke timing er kan aangehouden worden.

Kandidaten voor het rectorschap konden zich nog tot vanmiddag (23 maart) aanmelden. “Enkel voltijds aangestelde hoogleraren en gewoon hoogleraren kunnen zich kandidaat stellen voor het ambt van rector”, zegt Eric Pass, algemeen beheerder van UHasselt en voorzitter van het kiescollege. Dat kiescollege (in februari via loting samengesteld) ontving drie ontvankelijke kandidaturen:

- Prof. dr. Ivo Lambrichts, vicedecaan faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen

- Prof. dr. Piet Pauwels, decaan faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen,

- Prof. dr. Bernard Vanheusden, vicedecaan faculteit Rechten

Alle leden van alle Faculteitsraden en Interfacultaire Schoolbesturen van UHasselt zijn stemgerechtigd. Deze raden zijn samengesteld uit professoren, assisterend academisch personeel, administratief en technisch personeel en studenten. In totaal zijn er 232 stemgerechtigden uit zeven faculteitsraden en twee Interfacultaire Schoolbesturen. Uiteindelijk zal de Raad van Bestuur de nieuwe rector van UHasselt aanstellen.

Door de verspreiding van het coronavirus is de timing van de kiescampagne en de stemming nog onduidelijk. De Raad van Bestuur zal hierover deze week een beslissing nemen.

Vicerectoren

De verkozen rector zal na zijn aanstelling twee vicerectoren nomineren en de twee namen voorleggen aan de Algemene Vergadering van de Faculteitsraden. Hierna zullen ook zij aangesteld worden door de Raad van Bestuur.

Het nieuwe mandaat van de rector en vicerectoren loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2024.

 

 

 

Prof. dr. Ivo Lambrichts

Prof. dr. Piet Pauwels

Prof. dr. Bernard Vanheusden