Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Examenresultaten positief ondanks corona-semester    26 jun 2020

Examenresultaten positief ondanks corona-semester
26 jun 2020

Hoewel het coronavirus het tweede semester van dit academiejaar stevig in zijn greep had, heeft dit vooralsnog weinig effect op de examenresultaten. Nu de examenperiode afloopt, tekenen de eerste tendensen zich af en die tonen aan dat de resultaten nu niet beter, maar ook niet slechter zijn dan de voorbije jaren.

Er namen ook niet minder studenten deel aan de examens. “Het coronavirus zette het leven van onze studenten op zijn kop. Deze goede resultaten, in lijn met de voorbije jaren, tonen aan dat onze studenten veerkracht hebben en dat stemt ons zeer tevreden”, zegt rector Luc De Schepper.

Slaagcijfers in lijn met vorige jaren
Uit de eerste indicaties blijkt onder meer dat 45 procent van alle eerstejaarsstudenten van de opleiding Industriële Ingenieurswetenschappen in de eerste zittijd slaagt op alle opleidingsonderdelen. “Dit percentage ligt in de lijn met de voorbije vier academiejaren, waarbij het slaagpercentage ook steeds rond de 40 procent schommelde”, zegt decaan Marc D’Olieslaeger. “We zijn erg tevreden met deze resultaten, zeker omdat dit gaat om eerstejaarsstudenten. Het is dus erg positief dat ook zij, ondanks de moeilijke periode waarin ze terechtkwamen, deze resultaten neerzetten."

Ook decaan Piet Pauwels van Bedrijfseconomische wetenschappen ziet weinig verschil met de examenresultaten en deelname aan de examens in vergelijking met de vorige jaren. “We zien ook dat 4 procent meer studenten hun thesis al hebben ingediend tijdens de eerste zit. Het wegvallen van het sociale leven zal hier zeker een rol in hebben gespeeld. Verder zijn we ook erg tevreden over het feit dat alle 104 stages van studenten Handelswetenschappen, Toegepaste Economische wetenschappen en Handelsingenieur zijn kunnen doorgaan, weliswaar in aangepaste vorm. Ook hier liggen de slaagcijfers in de lijn met de voorbije jaren.” 

Aan de faculteit Architectuur en Kunst ziet de masteropleiding Interieurarchitectuur 76% van de studenten voor alle vakken slagen in eerste zit. "Dat is ook zeer vergelijkbaar met de voorbije jaren”, zegt decaan Stefan Devoldere.  De Rechtenopleiding organiseerde als eerste in Vlaanderen al in april online examens. “Ook hier zien we geen enkel significant verschil tussen de resultaten van deze online examens en de on-campus examens van de vorige twee academiejaren”, zegt opleidingsdirecteur Elly Van de Velde. 
 
Permanente evaluatie werkt
Er zijn natuurlijk meerdere factoren die een rol spelen in deze goede resultaten. Zo zitten onderwijs in kleine groepen en zelfstudie ingebakken in ons onderwijssysteem. De overgang naar afstandsonderwijs ten tijde van corona is voor onze studenten daarom misschien minder drastisch geweest. 
Het voorbije semester hebben al onze studierichtingen ook sterk ingezet op permanente evaluatie in de vorm van taakopdrachten. Dit zorgde voor iets meer werkdruk bij de studenten, maar ze gingen hierdoor wel heel actief om met de leerstof. Volgens de studentenraad heeft dit de studenten geholpen om beter voorbereid te beginnen aan de blokperiode. Ook het feit dat aan de docenten aan het begin van de examenperiode gevraagd werd om rekening te houden met de uitzonderlijke periode kan een rol hebben gespeeld.