Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Kinderen met meer groen rondom de woning hebben gemiddeld hoger IQ en minder gedragsproblemen    20 aug 2020

Kinderen met meer groen rondom de woning hebben gemiddeld hoger IQ en minder gedragsproblemen
20 aug 2020

CONTACTPERSOON

dr. Esmee BIJNENS

32-11-268365

esmee.bijnens@uhasselt.be


Meer stedelijk groen is geassocieerd met een hogere intelligentie en minder gedragsproblemen bij kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van UHasselt en UGent, gefinancierd door het Marguerite Marie Delacroix fonds, op basis van gegevens van het Oost-Vlaams meerlingenregister. Bij stadskinderen die opgroeien in een woonomgeving met meer groen zien we dat er een verschuiving is in intelligentie waardoor er meer kinderen zijn met een hoger IQ in een groene leefomgeving.

Het onderzoeksproject van Universiteit Hasselt en Universiteit Gent onderzocht het belang van een groene leefomgeving op intelligentie en gedrag. Daarvoor maakten de onderzoekers gebruik van IQ-metingen bij meer dan 600 Oost-Vlaamse tweelingen tussen de 8 en 15 jaar.  De resultaten zijn gepubliceerd in het prestigieuze medisch tijdschrift PlosMed.

Meer groen – hoger IQ

De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat bij stadskinderen, meer groen rondom de woning geassocieerd kan worden met een hoger IQ. Meer specifiek betekent dit dat 3.3% meer groen in een straal van 3 km rondom de woning in verband staat met een stijging van 2.6 punten in totaal IQ. Daarenboven bleek ook dat in de stad meer groen in verband staat met een vermindering van gedragsproblemen zoals concentratie- en agressieproblemen. “Onze resultaten zijn niet vertekend door de sociaaleconomische achtergrond van de deelnemers. Het verband tussen groen en intelligentie werd teruggevonden bij kinderen van ouders met zowel een hoog als laag opleidingsniveau”, aldus Esmée Bijnens, onderzoekster aan UHasselt en UGent. Dit project was mogelijk dankzij het Marguerite Marie Delacroix steunfonds. Dat fonds ondersteunt niet alleen faciliteiten voor kinderen met een beperking maar reikt jaarlijks beurzen uit die onderzoek mogelijk maken naar onder andere ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.

Relevant voor beleidsmakers

Ook al is de stijging in IQ punten klein op individueel niveau toch kan meer groen in de leefomgeving leiden tot een verschuiving van IQ op het populatieniveau. Zo kunnen er zich in een stedelijke omgeving met minder groen meer kinderen bevinden bij de ondergrens van een normaal IQ-curve. “Deze studie toont aan dat groen elementen zoals de nabijheid van een park in een stad een verschil kunnen maken op de ontwikkeling van kinderen.  Deze bevindingen zijn dus relevant voor beleidsmakers en stadsplanners om een optimale omgeving te creëren waarbij kinderen de kans krijgen om hun volledig potentieel te ontwikkelen” zegt prof. dr. Tim Nawrot (UHasselt).

Uit eerdere studies, onder meer bij kinderen wonende te Barcelona, is ook al gebleken dat meer groen in de leefomgeving in verband staat met een sterkere vooruitgang van het werkgeheugen en aandacht. Daarnaast werd ook nog waargenomen dat een groenere omgeving leidt tot een verbetering van de gedragsontwikkeling bij kinderen, gepaard gaande met minder hyperactiviteit en een vermindering in concentratieproblemen. Het belang van groen op cognitief vlak wordt momenteel ook nog verder onderzocht in studies binnen het steunpunt Milieu- en Gezondheid waarbij in 400 jongvolwassenen over heel Vlaanderen de cognitieve functie bestudeerd wordt in functie van de woonomgeving.

Esmée M. Bijnens, Catherine Derom, Evert Thiery, Steven Weyers, Tim S. Nawrot 2020 Residential green space and child intelligence and behavior across urban, suburban, and rural areas in Belgium: A longitudinal birth cohort study of twins. Plos Medicine 17(8): e1003213

De volledige studie kan u hier terugvinden.