Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Leerstoel UHasselt en Provincie Limburg onderzoekt onderwijsongelijkheid in Limburg    22 jan 2020

Leerstoel UHasselt en Provincie Limburg onderzoekt onderwijsongelijkheid in Limburg
22 jan 2020

CONTACTPERSOON

Prof. dr. Katrien STRUYVEN

32-11-268991

katrien.struyven@uhasselt.be


De volgende drie jaar zal UHasselt binnen de leerstoel ‘Inclusief en Excellent Onderwijs’ onderzoek voeren naar het wegwerken van onderwijsongelijkheid in Limburg. Nog te veel Limburgse jongeren kampen met een leerachterstand en verlaten de schoolbanken zonder diploma. Met alle sociale, economische en maatschappelijke gevolgen van dien. “Met deze leerstoel Inclusief en excellent onderwijs, een initiatief van de Provincie Limburg, willen we goede praktijken wetenschappelijk in kaart brengen en scholen inspireren”, zegt prof. dr. Katrien Struyven (UHasselt)

Inclusief en excellent onderwijs wil iedereen die aan een studie begint maximale leerkansen bieden, ook de groepen die vaker uit de boot dreigen te vallen. “Want die laatste groep is nog steeds te groot”, zeggen UHasselt-professoren Katrien Struyven en Patrizia Zanoni, titularissen van deze leerstoel.

“Prestaties van leerlingen hangen te vaak af van kenmerken waar de leerling zelf geen vat op heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sociaal-economische situatie waar ze in opgroeien, de thuistaal, religie, geslacht of beperkingen”, zegt Katrien Struyven. “Deze kenmerken bepalen vanaf jonge leeftijd – vaak onbewust – mee hun studiesucces. Bij kansengroepen is de participatie aan en de doorstroom in het hoger onderwijs lager, waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt kleiner worden. Dat zien we zowel aan UHasselt als aan de Limburgse hogescholen. Dat kan en dat moet anders.”

Zoeken naar succesverhalen

Voor de aanpak van dit probleem richt de Provincie Limburg binnen de Universiteit Hasselt nu een leerstoel op. Deze kreeg de naam: ‘UHasselt Leerstoel Inclusief en excellent onderwijs in Limburg: Scholen die het verschil maken’. “Inclusief en excellent onderwijs betekent dat we onderwijs willen  aanbieden dat maximale leerkansen biedt aan iedereen, ook aan hen die nu vaak uit de boot dreigen te vallen”, zegt prof. Patrizia Zanoni. “Op elk onderwijsniveau, zowel in het kleuter, lager, secundair of hoger onderwijs, moeten we namelijk inzetten op de kansenbevordering en talentontwikkeling van ieder kind.”

De leerstoel gaat op zoek naar succesverhalen die onderwijsongelijkheden op een doeltreffende manier wegwerken, identificeren, documenteren en te onderzoeken. “We gaan op zoek naar goede voorbeelden van excellent en inclusief onderwijs die een antwoord bieden op de grote uitdagingen waar Limburg, Vlaanderen, Europa en de wereld voor staan. Deze inspirerende praktijken zullen we dan delen met andere scholen in Limburg, Vlaanderen en daarbuiten. Zo zullen we studiedagen, workshops en een congres organiseren om leerkrachten, directies en bestuurders kennis te laten maken met deze good practices”, zegt Katrien Struyven.