Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

MS-onderzoek UHasselt in de prijzen: Onderzoeksaward voor Bieke Broux    22 jan 2020

MS-onderzoek UHasselt in de prijzen: Onderzoeksaward voor Bieke Broux
22 jan 2020

CONTACTPERSOON

dr. Bieke BROUX

32-11-269254

bieke.broux@uhasselt.be


UHasselt-onderzoekster dr. Bieke Broux (BIOMED) ontvangt de Global MS Research Booster Award. Een internationale beurs van 180.000 euro waarmee de Nederlandse Stichtingen MoveS, Stichting MS Research en de MS International Federation (MSIF) belangrijk onderzoek naar de oorzaak van multiple sclerose ondersteunen. De award wordt volledig gefinancierd uit de opbrengsten van “Klimmen tegen MS 2019”, het evenement waarbij deelnemers per fiets of te voet de top van de Mont Ventoux beklimmen om geld in te zamelen voor een MS-vrije wereld. Met deze beurs zal Bieke Broux samen met Amsterdam UMC onderzoek voeren naar een ontregelde immuuncel die de hersenen aantast en zo bijdraagt aan het ziekteproces van MS.

Bij multiple sclerose vallen immuuncellen de hersenen aan. Normaal worden deze immuuncellen tegengehouden door de bloed-hersenbarrière, maar bij MS-patiënten lekt deze barrière waardoor de cellen toch in de hersenen geraken en daar schade kunnen toebrengen. “Om therapieën tegen MS te ontwikkelen is het belangrijk om dit mechanisme heel precies te begrijpen”, zegt Bieke Broux.

In haar onderzoek focust Bieke Broux zich op één ontregelde immuuncel. “In een normale gezonde toestand draagt deze immuuncel bij aan onze afweer tegen microben, maar door chronische inflammatie wordt deze specifieke immuuncel zeer schadelijk. Wij denken dat deze cel in haar slechte toestand kan bijdragen aan de hersenschade die we zien bij MS-patiënten”, legt Bieke uit. “Met het onderzoek waarvoor ik nu deze beurs ontvang, willen we deze immuuncellen al in een vroeger stadium kunnen opsporen om zo de verspreiding naar de hersenen te stoppen. Bij patiënten waarbij deze immuuncellen de hersenen al bereikt hebben, kunnen we nog steeds hun schadelijk effect trachten te stoppen met behulp van immuuntherapie. Deze therapie zullen we in dit project testen en verder ontwikkelen in het lab.”

Molecule met dubbele werking

Eén bepaald molecule in deze ontregelde immuuncel zal een belangrijke rol spelen in dit onderzoek. “We hebben ontdekt dat in al deze immuuncellen steeds dit specifieke molecule terug te vinden is, zelfs nog voordat de cellen schadelijk zijn geworden. En het is dit molecule dat ervoor zorgt dat de immuuncellen doorheen de bloed-hersenbarrière kunnen breken en daar schade kunnen toebrengen aan de hersencellen. Dit molecule willen we dus proberen af te blokken met behulp van immuuntherapie”, zegt Bieke.

Er bestaat nu al een immuuntherapie voor MS die immuuncellen uit de hersenen houdt. Maar deze therapie richt zich op alle immuuncellen, dus ook de cellen die je nodig hebt om je te beschermen tegen infecties. “Dat kan risico’s met zich meebrengen”, zegt Bieke. “De ontdekking van dit molecule maakt het nu mogelijk om heel selectief een therapie te gaan ontwikkelen die enkel deze schadelijke cellen stopt en de andere ongemoeid laat.”

Mooie erkenning

Voor dit onderzoek krijgt Bieke Broux nu dus de Global MS Research Booster Award van de Nederlandse Stichting MS Research, MoveS en de MS International Federation (MSIF). Zij reiken deze toonaangevende award van 180.000 euro uit aan een uitmuntend post-doctoraal onderzoeker om de zoektocht naar de oorzaken van MS te stimuleren. De award wordt volledig gefinancierd uit de opbrengsten van “Klimmen tegen MS 2019”. Tijdens dit sportieve evenement, dat jaarlijks wordt georganiseerd door MoveS, beklimmen deelnemers per fiets of te voet de top van de Mont Ventoux om geld in te zamelen voor een MS-vrije wereld.

Bieke Broux ontvangt deze beurs onder meer omdat ze sterk inzet op internationale samenwerking binnen haar onderzoek. Zo verbleef ze eerder al twee jaar in een toplaboratium in Montréal en zal ze voor dit onderzoek samenwerken met het internationaal erkende Academisch MS Centrum van Amsterdam. “Deze beurs is een heel mooie erkenning en een boost voor mijn onderzoek. Met dit geld kan ik mij de volgende twee jaren volledig toeleggen op dit onderzoek”, besluit Bieke.