Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Makerscollectief4Limburg rondt succesvol af    3 jun 2020

Makerscollectief4Limburg rondt succesvol af
3 jun 2020

CONTACTPERSOON

De heer Tom DE WEYER

32-11-268424

tom.deweyer@uhasselt.be


Actie Makerscollectief4limburg afgerond. Meer dan 2.500 gelaatsbeschermers en ongeveer 1.000 onderdelen gemaakt door 37 vrijwilligers.

Eind maart startte Makerspace, het technologisch maaklabo van UHasselt en Hogeschool PXL met het 3D-printen van gezichtsschermen (face shields). De 3D-printers van Hogeschool PXL en UHasselt draaiden gedurende 6 weken op volle toeren om gelaatsbescherming aan te maken die broodnodig was in de strijd tegen het coronavirus.
 
Begin april bleef de vraag naar gelaatsmaskers toenemen. De initiatiefnemers lanceerden daarom het platform “makerscollectief4limburg” waar zorgcentra hun noden konden doorgeven en vrijwilligers of donateurs zich konden aanmelden. De focus bleef liggen op het maken en verdelen van gelaatsmaskers voor de zorgsector. Er werd met succes gezocht naar financiële of materiële steun en vrijwilligers die konden helpen met de productie en distributie. De vraag vanuit de zorgsector kon zo worden opgevangen.  
 
De actie is intussen succesvol afgerond:
  • meer dan 2.500 ‘face shields’ (gezichtsmaskers) werden aangemaakt;
  • ongeveer 1.000 ontspanners voor mondmaskers werden geproduceerd;
  • 8.838 uren werden besteed aan het printen in 3D;
  • 200 verschillende entiteiten ontvingen een of meerdere face shields. Het gaat hier over 4 ziekenhuizen, 11 woonzorgcentra, 14 zorginstellingen, 15 thuisverplegers, 135 tandartsen, 4 fysio's, 11 dokterspraktijken, 4 stadsbesturen, 1 brandweerzone en 1 politiekorps in de provincie Limburg en omliggende gemeenten;
  • 37 vrijwilligers (van de 84 aanmeldingen) hebben gedurende de actieperiode bijgedragen in de aanmaak en verdeling van de materialen;
  • we ontvingen 3.333 euro financiële steun en bruikbare basismaterialen van een 20-tal personen en organisaties.
Tom De Weyer (coördinator Makerspace) is enorm opgetogen en trots op alle vrijwilligers: "We hebben met hart en ziel aan dit initiatief gewerkt. Het gaf mij en de vele collega's, studenten en vrijwilligers een grote voldoening de zorgsector te kunnen helpen op een moment dat het hard nodig was en er geen alternatieven waren."