Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Wat is de impact van een brand op de recreatieve waarde van een heidegebied?    24 apr 2020

Wat is de impact van een brand op de recreatieve waarde van een heidegebied?
24 apr 2020

EXTERNE CONTACTPERSOON

De heer Anne Nobel (Universiteit Hasselt)

0031630799736

anne.nobel@uhasselt.be

Tot een jaar na een zware heidebrand neemt het aantal bezoeken in een getroffen gebied met 40 procent af. “En dat heeft een grote impact op de recreatieve waarde van deze gebieden”, zegt UHasselt-onderzoeker Anne Nobel. “Wij schatten bijvoorbeeld dat de Mechelse Heide een recreatieve waarde heeft van 1,5 tot 2,5 miljoen euro per jaar. Dat dreigt deels verloren te gaan bij een grote heidebrand.” Het is voor het eerst dat onderzoekers een wetenschappelijke methode hebben toegepast om de impact van heidebranden op de recreatieve waarde te voorspellen.  De resultaten zijn gepubliceerd in het toonaangevende Journal of Environmental Economics and Management.

Tijdens zijn onderzoek bevroeg Anne Nobel twee maanden lang bezoekers van de Mechelse Heide in het Nationaal Park Hoge Kempen. Zij kregen vragen over hoe vaak zij naar de Mechelse Heide kwamen en hoeveel reiskosten zij hiervoor maakten (brandstof, parking, voeding..). “Uit de bevraging bij 300 bezoekers bleek dat een gemiddelde bezoeker aan de Mechelse Heide jaarlijks 28 keer een bezoek brengt aan de Heide en dat dit ongeveer 5 euro per bezoek kost”, zegt Anne Nobel. “Op basis hiervan becijferden we dat de Mechelse Heide een totale recreatieve waarde heeft van 1,5 tot 2,5 miljoen euro.”

Wat na een brand?

Maar zouden die bezoekers ook nog steeds naar het recreatiegebied komen wanneer het gebied getroffen was door een zware heidebrand en veel natuur vernield is? Daarover kregen de bezoekers verschillende scenario’s voorgeschoteld waarbij zij moesten aangeven hoevaak zij een bezoek zouden brengen aan de Mechelse Heide onder deze omstandigheden. “Er waren verschillende hypothetische scenario’s waarbij de helft tot de volledige Mechelse Heide verbrand was. De bezoekers kregen hierna de vraag hoeveel bezoeken ze direct na de brand en een jaar na de brand zouden brengen. Zo kregen we zicht op de verandering in recreatieve waarde die een heidebrand kan veroorzaken”, zegt prof. dr. Sebastien Lizin, copromotor van dit onderzoek.

Uit de bevraging bleek dat in het meest extreme scenario waarbij de Mechelse Heide helemaal verbrand was, het aantal bezoeken aan het heidegebied tot een jaar na de brand met 40 procent zou afnemen. “Als we vervolgens rekening houden met de recreatieve waarde, dan blijkt dat een heidebrand een grote economische impact heeft”, aldus Anne Nobel.

Voor het eerst becijferd

“Het is voor het eerst dat de verandering in recreatieve waarde ten gevolge van heidebranden wordt becijferd”, zegt prof. dr. Robert Malina, promotor van dit onderzoek binnen het Centrum voor Milieukunde van UHasselt. “Heidegebieden worden geregeld geconfronteerd met periodes van extreme droogte en brandgevaar. Daardoor zijn heel wat preventieve maatregelen noodzakelijk, maar die maatregelen hebben ook hun kostprijs. Maar als je dan ziet dat de recreatieve waarde van de Mechelse Heide 1,5 tot 2,5 miljoen euro is, dan zien we dat dit gebied alleen al in recreatief opzicht vele malen meer waard is dan de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten die er zijn om Europese droge heide te beschermen tegen branden. De inspanningen om gebieden te beschermen zijn dus naast het noodzakelijk beschermen van de biodiversiteit, ook erg belangrijk omwille van het recreatieve belang van de gebieden. En dat is een duidelijk signaal naar overheden.”

Snel herstel niet nodig

De onderzoekers kwamen nog tot een andere interessante vaststelling, namelijk dat bezoekers redelijk onverschillig staan of een heidegebied volledig uit heide bestaat, of dat delen van het gebied bedekt zijn door gras. “Snelle investeringen in het herstel van de heide is vanuit recreatief inzicht dan ook niet noodzakelijk. Of dit gebied nu volledig uit heide of voor een deel uit grassen bestaat, maakt voor bezoekers niet echt een verschil. Dat kan helpen om herstel van het gebied na een brand geleidelijk en dus financieel haalbaarder te laten verlopen. Vanuit het oogpunt van biodiversiteit en andere oogpunten zijn er natuurlijk wel andere redenen om snel te investeren in het herstel van heide”, besluit Anne Nobel.

Dit onderzoek kon rekenen op de financiële steun van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)

De wetenschappelijke publicatie kan u hier terugvinden

Nobel, A., Lizin, S., Witters, N., Rineau, F. and Malina, R. (2020). "The impact of wildfires on the recreational value of heathland: A discrete factor approach with adjustment for on-site sampling." Journal of Environmental Economics and Management