Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt en Exentra starten onderzoek naar begeleiding van hoogbegaafde leerlingen    28 aug 2014

UHasselt en Exentra starten onderzoek naar begeleiding van hoogbegaafde leerlingen
28 aug 2014

Het onderzoeksproject loopt over een periode van vier jaar en wordt gerealiseerd dankzij de steun van het fonds ‘GaVoorGeluk’ beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Net zoals leerlingen die het op school wat moeilijker hebben, hebben ook hoogbegaafde leerlingen nood aan aangepaste begeleiding. Een goede begeleiding aanbieden, is echter minder vanzelfsprekend dan doorgaans wordt aangenomen. Exentra biedt sinds twee jaar een opleidingstraject aan dat scholen en leerkrachten leert hoe ze hoogbegaafde leerlingen op een goede manier kunnen begeleiden. Het kenniscentrum heeft daartoe een specifieke begeleidingsmethodiek ontwikkeld op basis van de ervaring die het opdeed in de individuele begeleiding van meer dan 6.000 hoogbegaafde jongeren en volwassenen.

Prof. dr. Tessa Kieboom: “Dat de begeleidingsmethode die Exentra ontwikkelde haar vruchten afwerpt, blijkt uit de praktijk. Alleen ontbreekt het ons vandaag nog aan cijfermatige onderbouw. In andere landen lopen programma’s waarvan de werking al wél wetenschappelijk in kaart is gebracht. Door dat nu ook voor onze methode te doen, kunnen we onze resultaten vergelijken met die uit het buitenland en kunnen we makkelijker ‘best practices’ uitwisselen. Met een cijfermatige onderbouw kan de begeleidingsmethode bovendien sneller en preciezer verder worden uitgebouwd.”

5.400 leerlingen
Om de werking en effectiviteit van de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen precies in kaart te brengen, werkt de UHasselt samen met verschillende scholengemeenschappen uit de omgeving van Oudenaarde. Prof. dr. ir. Kathleen Venderickx: “Dit schooljaar starten we met de Exentra-begeleiding in een conglomeraat van enkele scholengemeenschappen in de buurt van Oudenaarde. Samen geven deze scholen les aan 5.400 leerlingen. Een ideale gelegenheid om het onderzoek te starten.”

De onderzoekers volgen de scholen op de voet, van bij het opstarten van de eerste opleidingssessies tot aan het voltooien van het hele opleidingstraject in 2018. “Omdat er heel wat komt kijken bij de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen wordt niet alles in één keer ingevoerd, maar gaan we gefaseerd tewerk. Op een termijn van drie jaar kan een school het volledige opleidingstraject doorlopen. En precies dat traject gaan we met het onderzoek ook wetenschappelijk in beeld brengen”, aldus prof. dr. ir. Venderickx.

Meetinstrument
In het onderzoek wordt ook een werkinstrument ontwikkeld waarmee leerkrachten de werkhouding van hun hoogbegaafde leerlingen op een kwalitatieve manier kunnen meten. “Zo’n meetinstrument bestaat op dit ogenblik nog niet. Al is er in de praktijk wel nood aan: het juist inschatten van de inzet en de werkhouding van hoogbegaafde leerlingen is immers zeer moeilijk.”