Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt gaat onderzoek voeren naar hoogbegaafdheid in onderwijs en op de werkvloer    23 jan 2014

UHasselt gaat onderzoek voeren naar hoogbegaafdheid in onderwijs en op de werkvloer
23 jan 2014

De Universiteit Hasselt gaat een leerstoel oprichten rond hoogbegaafdheid. Wetenschappers zullen zich, over disciplines heen, buigen over zowel hoogbegaafdheid op de werkvloer als in het (lager en secundair) onderwijs. Het doel is om problemen die hoogbegaafde kinderen en werknemers ervaren, in kaart te brengen en oplossingen aan te reiken. De onderzoekslijn maakt deel uit van de (eveneens) nieuw opgestarte UHasselt-onderzoeksgroep in het domein ‘onderwijs’ (Onderzoeksgroep ‘Onderzoek van Onderwijs’ of O³).

“De UHasselt heeft vanaf haar beginjaren steeds zwaar ingezet op onderwijskwaliteit- en vernieuwing. Denk bijvoorbeeld maar aan ons onderwijs in kleine groepen, het blokkensysteem, onze intensieve begeleiding van studenten, de nadruk op zowel kennis als communicatieve en andere vaardigheden of de aansluiting op het werkveld via practica, projecten en stages”, zegt rector Luc De Schepper.

Met de nieuwe onderzoeksgroep ‘Onderzoek van Onderwijs’ wil de UHasselt die kwaliteit en vernieuwing verder ondersteunen en stimuleren. “Het onderzoek zou moeten leiden tot nieuwe inzichten in onder meer de ontwikkeling van onderwijscurricula, het leerproces van studenten en in de evaluatie van zowel studenten als docenten. Inzichten die relevant zijn voor het hele hoger-onderwijsveld, beleidsmakers en de maatschappij”, aldus rector De Schepper.

Leerstoel Hoogbegaafdheid
In het kader van de nieuwe onderzoeksgroep lanceert de UHasselt – in samenwerking met Exentra, een expertise- en begeleidingscentrum rondom hoogbegaafdheid – de leerstoel ‘Hoogbegaafdheid’. De onderzoeksfocus daarbij ligt enerzijds op hoogbegaafde werknemers op de werkvloer, anderzijds op onderwijsmethoden voor hoogbegaafde kinderen. Uit de praktijk blijkt immers dat ‘onderpresteren’ een vaak voorkomend probleem vormt bij hoogbegaafden – en dit zowel op jonge als op latere leeftijd. Hoogbegaafde kinderen houden er doorgaans andere leerstrategieën op na, waardoor ze (leer)achterstand dreigen op te bouwen. Hoogbegaafde werknemers voelen zich dan weer vaak niet uitgedaagd in hun job.

Binnen de leerstoel ‘Hoogbegaafdheid’ zullen onderzoekers concreet bekijken welke hiaten hoogbegaafde kinderen in de lagere en/of middelbare school exact oplopen;  wat daarvan de impact is; en hoe dit voorkomen kan worden. Daarnaast zal onderzoek moeten uitwijzen met welke problemen hoogbegaafde werknemers zoal geconfronteerd, worden; hoe bestaande HR-systemen kunnen worden aangepast, zodat de tevredenheidsfactor stijgt; en welke rol leidinggevenden kunnen spelen, zodat hoogbegaafde werknemers meer tot hun recht komen.

De leerstoel ‘Hoogbegaafdheid’ wordt gecoördineerd door prof. dr. Tessa Kieboom en prof. dr. ir. Kathleen Venderickx, momenteel verbonden aan Exentra.

Studiesucces
In het kader van de onderzoeksgroep O³ rolt de UHasselt daarnaast een onderzoeksproject rond ‘studiesucces’ uit, met speciale aandacht voor de overgang van het secundair naar hoger onderwijs. Onderzoekers zullen vooral kijken naar factoren die een bepalende rol spelen bij studiesucces, studievoortgang en drop out. Andere projecten binnen de nieuwe onderzoeksgroep richten zich dan weer op onderwijsevaluatie (zowel op het niveau van student als docent) en de integratie van ICT in onderwijs.

De nieuwe UHasselt-onderzoeksgroep is multidisciplinair van opzet. “Onderzoekers in de pedagogische wetenschappen zullen zij aan zij werken met onderzoekers uit andere disciplines die wij aan de UHasselt hebben”, zegt rector Luc De Schepper.