Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

BioVille, nieuwe lifesciencesincubator     25 mrt 2010

25 mrt 2010

Met de onthulling van ‘The Cosmopolitan Chicken – Time Temperature’ van kunstenaar Koen Vanmechelen werd BioVille officieel geopend. “Dit incubatorgebouw is een broedplaats voor nieuwe ideeën en de kruisbestuiving ervan. Ik geloof echt dat de tijd en het klimaat voor dit project rijp zijn”, lichtte Vanmechelen zijn kunstwerk toe aan de ruim 150 aanwezigen uit de economische, academische, medische en politieke wereld.

Kruisbestuiving
Na Energyville in Waterschei en de geplande Cleantechincubator in Houthalen is BioVille de derde ‘broedplaats’ voor nieuwe of jonge bedrijfjes. BioVille is het geesteskind van professor Piet Stinissen van de UHasselt. “De symboliek van dit gebouw gaat verder dan haar belangrijkste functie, namelijk het aanbieden van gespecialiseerde ruimtes voor jonge lifesciencesondernemingen”, legt Piet Stinissen uit.

“BioVille wordt een bruisende omgeving, de fysieke ontmoetingsplaats voor de lifesciencesgemeenschap: alle betrokkenen zullen dit gebouw snel leren kennen. Ook de Limburgse lifesciencesbedrijven die hier niet gevestigd zijn, zullen daar nauw bij betrokken worden. We plannen hier seminaries, lezingen en workshops. BioVille ligt niet toevallig op deze universitaire campus in de nabijheid van opleidings- en onderzoekscentra. Zo ontstaat er een goede kruisbestuiving tussen onderwijs, onderzoek en deze kennisintensieve ondernemingen. Op die manier creëren we een belangrijk ecosysteem waarin nieuwe ideeën kunnen ontstaan, kunnen rijpen en vervolgens ook kunnen gerealiseerd worden.”

Hartje-Euregio
Gedeputeerde voor economie Marc Vandeput vult aan: “En dat alles doen we specifiek in de biomedische life sciences, een sector die niet alleen belangrijk is voor de versterking van ons economisch weefsel en de kenniseconomie, maar ook bijdraagt aan onze gezondheidszorg via onder andere de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Investeren in de life sciences geeft dus een win-win op vele fronten.”

BioVille werd op amper 18 maanden gerealiseerd door de nv Life Sciences Development Campus, een vennootschap opgericht door LRM, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij van Limburg en de Universiteit Hasselt. Met steun van Europa en Vlaanderen werd hiervoor 5,5 miljoen euro op tafel gelegd. BioVille heeft dan ook alles in huis om een succesverhaal te worden. Het aanbod aan hoogwaardige infrastructuur, de ligging in hartje-Euregio, het beschikbare risicokapitaal van de LRM, en de sectorexpertise van universiteiten en medische centra in die Euregio, maken BioVille tot een uniek gegeven.

Voedingsbodem
Viceminister-president en minister voor Innovatie Ingrid Lieten besluit dan ook: “Met de inhuldiging van BioVille zijn alle voorwaarden vervuld om van Limburg een ideale voedingsbodem voor lifesciencesbedrijvigheid te maken. Voorgangers in Gent in Leuven tonen aan dat een incubator als BioVille cruciaal is voor een verdere uitbouw van de lifesciencessector. Ik ben ervan overtuigd dat BioVille een dynamisch ontmoetingsplaats zal worden waar business, wetenschap, innovatie, talent en financiering elkaar vinden.”

“Het 2.000 vierkante meter grote gebouw is nu al quasi volzet”, beaamt Kris Motmans, algemeen directeur BioVille. “Vandaag zitten er, naast LifeTechLimburg, al acht bedrijven, goed voor een investeringsvolume van 20 miljoen euro. Dit najaar wordt beslist over een mogelijke uitbreiding met bijna 1.500 vierkante meter.”

foto's "Officiële opening BioVille" >>