Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Eredoctoraten 2010 in het teken van ‘Art meets science’    10 feb 2010

10 feb 2010

Op de vraag waarom dit jaar voor dit thema gekozen werd, antwoordt rector Luc De Schepper: “De wisselwerking tussen kunst en wetenschap kan vruchtbare resultaten opleveren. Wetenschap en kunst gebeuren vaak in gescheiden werelden. Nochtans vertrekken ze beide vaak van verwondering. Ook maken ze beide gebruik van creatieve processen in hun werk. Maar er zijn uiteraard ook verschillen. Bij wetenschap is het rationele zeer belangrijk, terwijl verbeelding en emotie centraal staan bij de kunstenaar. Interactie en discussie tussen wetenschappers en kunstenaars zijn volgens mij bijzonder belangrijk om maatschappelijke vraagstellingen te bespreken.”

Panamarenko
Eredoctoraat op voordracht van de Universiteit Hasselt
Promotor: professor Luc De Schepper
Copromotor: professor Freddy Dumortier

Panamarenko is een kunstenaar van wie het werk een duidelijke aansluiting heeft bij wetenschap en technologie. Hij toont aan dat kunst de mogelijkheid biedt om uitdagende wetenschappelijke en technologische bevindingen gestalte te geven. Hij doet dit op een overtuigende en esthetisch verantwoorde manier. Hij demonstreert de schoonheid en de poëzie in de wetenschap en de technologie. Hij werkt ook op een zeer wetenschappelijke manier: hij experimenteert. En niet alleen van het eindproduct maakt hij een kunstwerk, maar ook van het gehele denk- en scheppingswerk dat er aan vooraf gaat. Hij maakt kunst van alledaagse wetenschappelijke bedrijvigheid, van het denkwerk dat leidt tot een theorie, van het concipiëren van een technologische realisatie gebaseerd op de theorie, tot de uiteindelijke implementatie.

Koen Vanmechelen
Eredoctoraat op voordracht van de faculteit Geneeskunde
Promotor: professor Piet Stinissen

Koen Vanmechelen is een veelzijdig kunstenaar die raakvlakken opzoekt tussen disciplines, in het bijzonder ook met de biomedische wetenschap waarvoor hij samenwerkt met wetenschappers en artsen. In dit kader creëert hij schilderwerken, sculpturen, glaswerk en installaties. Koen Vanmechelen zoekt actief naar de link tussen biokunst en biomedische wetenschap. Getuige zijn project The Walking Egg dat hij onder meer realiseerde in het Ziekenhuis Oost-Limburg en het geneticaproject met professor Cassiman om de genetische diversiteit van de gekweekte kippen in het Cosmopolitan Chicken Project (CCP) te analyseren. In het CCP wil Koen Vanmechelen door de vermenging van alle kippenrassen de universele ‘superbastaard’ kweken, een metafoor voor de mondiale culturele en genetische smeltkroes. Koen Vanmechelen werkt ook nauw samen met kinderpsychiater dr. Peter Adriaenssens, in zijn CosmoGolem Project. Momenteel wordt ook een samenwerking gestart met het Biomedisch Onderzoeksinstituut van de UHasselt.

Michael Rowe
Eredoctoraat op voordracht van de associatiefaculteit Beeldende Kunst
Promotor: dr. Bert Willems

De Britse kunstenaar Michael Rowe kan terecht beschouwd worden als één van de meest invloedrijke edelsmeden van het einde van de 20ste eeuw. Rowe is een beeldend kunstenaar: hij stelde zijn metalen objecten wereldwijd tentoon in musea en galeries, er verschenen verschillende publicaties en artikels over zijn werk en hij viel meermaals in de prijzen. Rowe is tevens onderzoeker: in de jaren tachtig deed hij al uitgebreid artistiek en technisch onderzoek naar het chemisch kleuren van metalen. Dit project mondde uit in een standaardwerk over dit onderwerp The Colouring, Bronzing and Patination of Metals dat nu nog steeds als de bijbel beschouwd wordt voor iedereen die met edelmetalen werkt. Zijn artistiek onderzoekswerk wordt dikwijls gepresenteerd op internationale seminaries en symposia. Ten slotte is Michael Rowe sinds 1984 als senior tutor verbonden aan het toonaangevende Royal College of Art in Londen. In die positie is hij ook betrokken bij het artistiek onderzoekswerk van David Huycke, die in september het eerste doctoraat in de kunst aan de UHasselt zal verdedigen.