Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

"Investeer in kennis!" Academische Openingszitting Limburgse Associatie    27 sep 2010

27 sep 2010

In zijn toespraak hield rector Luc De Schepper een stevig pleidooi voor meer investeringen in de sectoren onderzoek en innovatie. “Vlaanderen was goed bezig”, aldus De Schepper die voorrekende dat Vlaanderen sinds de jaren negentig op de vierde plaats in de Europese Unie staat inzake doctoraten, en op de derde plaats inzake toegekende octrooien. Met 15,3 procent van de onderzoeksuitgaven in het hoger onderwijs die in samenwerking met het bedrijfsleven gebeuren, is Vlaanderen zelfs koploper in de OESO.

Gevaar
“Maar vorig jaar heeft het kennisgrensverleggend onderzoek in Vlaanderen een eerste klap gekregen: het budget van het FWO werd door de Vlaamse overheid met 3 miljoen euro gereduceerd,” aldus de rector. “Bij de lopende besprekingen voor de begroting 2011 dreigt het gevaar van een nieuwe besparing van 7,2 miljoen euro.”

Het gevaar dat dreigt op federaal niveau is echter nog vele keren groter. Het is niet in brede kring bekend maar ook de federale overheid speelt nog steeds een belangrijke rol in de financiering van kennisgrensverleggend onderzoek. Rector Luc De Schepper: “Op federaal niveau komt bij de zoektocht naar 25 miljard besparingen tegen 2015 de steun aan het kennisgrensverleggend onderzoek in het vizier. Sommigen spelen met de idee om de federale bijdrage aan het FWO af te schaffen, hetgeen een verlies zou betekenen van 37 miljoen euro op jaarbasis. Samen met de eerder vermelde Vlaamse besparingen zou dit ertoe leiden dat het aantal door het FWO betaalde onderzoekers aan de Vlaamse universiteiten met 740 zou dalen.”

Buurlanden
De rector raadde de beleidsmakers aan om een voorbeeld te nemen aan onze buurlanden. “Bondskanselier Merkel heeft in Duitsland dit jaar 18 miljard euro extra investeringen in kennis aangekondigd. Specifieke investeringen gaan daarbij bijvoorbeeld naar de promotie van onderzoek van wereldklasse via zogenaamde ‘Excellenz-initiatieven’.”

In Frankrijk geeft president Sarkozy een duidelijk signaal door middel van een investeringsplan van 32 miljard euro om het innovatiepotentieel en de internationale aantrekkingskracht van de Franse universiteiten te versterken. Ook het Verenigd Koninkrijk en Finland namen recent belangrijke initiatieven. Zo trekt koploper Finland zijn investeringen in onderzoek en innovatie op naar 4 procent van het BNP in 2011, precies het dubbele van wat Vlaanderen nu bereikt.

“Voor al deze initiatieven kunnen België en Vlaanderen niet blind zijn,” besluit rector Luc De Schepper.

Limburg
Over de Limburgse overheid was de rector wel positief. “Mede dankzij de Limburgse steun heeft de UHasselt haar positie in Vlaanderen beduidend kunnen versterken. Ik geef maar één voorbeeld: het aandeel van de UHasselt in de zogenaamde BOF-sleutel – een sleutel die de onderzoekssterkte van de universiteiten meet – is de afgelopen vijf jaar gestegen met maar liefst 30 procent. Hierdoor zal het aandeel van de Vlaamse middelen voor kennisgrensverleggend onderzoek dat naar Limburg komt in de komende jaren aanzienlijk toenemen.”

“De Limburgse investeringen in onderzoek en innovatie worden dus met een belangrijke return beloond. Uiteraard hopen wij dat Limburg de beleidsoptie om resoluut te kiezen voor investeringen in onderzoek en innovatie de komende jaren zal verderzetten.”

Crisis? Investeer in kennis (pdf)

fotoreportage