Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Materialen voor de toekomst. Academische zitting met uitreiking eredoctoraten    25 nov 2010

25 nov 2010

CONTACTPERSOON

Mevrouw Ingrid VRANCKEN

32-11-269024

ingrid.vrancken@uhasselt.be


De oprichting van dit onderzoeksinstituut van de Universiteit Hasselt paste twintig jaar geleden in de Derde Industriële Revolutie. Op die term is ondertussen behoorlijk wat stof komen te liggen, maar het onderzoek binnen dit onderzoeksinstituut is actueler dan ooit.

Dat wilde de Universiteit Hasselt tijdens een academische zitting in de verf zetten met de uitreiking van eredoctoraten aan twee eminente wetenschappers:

  • professor Andrew Holmes, professor organische en polymere chemie, University of Melbourne
  • professor Richard Palmer, professor nanofysica, University of Birmingham.

Succesverhaal
Het Instituut voor Materiaalonderzoek werd in 1990 opgericht in de sfeer van Flanders Technology en de Derde Industriële Revolutie, termen die veel van onze studenten van vandaag waarschijnlijk niet veel meer zeggen. Toch zijn de activiteiten van het Instituut voor Materiaalonderzoek op deze twintigste verjaardag nog altijd even actueel. Het oudste en nog steeds het grootste onderzoeksinstituut van onze universiteit, is dan ook een succesverhaal. “Op de wetenschappelijke output zijn we bijzonder trots,” aldus rector Luc De Schepper. “Dit onderzoeksinstituut is ook een voorbeeld van hoe academische activiteiten future proof worden uitgebouwd: met een duidelijke focus, interdisciplinair, in samenwerking met andere onderzoeksinstellingen én met het bedrijfsleven.”

Plastic elektronica, kunstmatige diamant en biosensoren
Het Instituut voor Materiaalonderzoek heeft als onderzoeksfocus gekozen voor ‘Nieuwe materialen voor elektronische toepassingen’. Rector Luc De Schepper: “Die doorgedreven focus maakt dat we als kleinere speler onderzoeksresultaten kunnen voorleggen op internationaal niveau. Het onderzoek aan het Instituut voor Materiaalonderzoek is baanbrekend in de domeinen plastic elektronica, kunstmatige diamant en nanomaterialen als biosensoren.”

Twintig jaar geleden zag de Vlaamse overheid een grote toekomst in nieuwe materialen. Die toekomst hebben ze nog altijd, niet alleen op economisch maar ook op maatschappelijk vlak.

Duurzame energie en betaalbare gezondheidszorg
Misschien staan ‘nieuwe materialen’ als onderzoekstopic op zich minder in de focus in de media, maar de toepassingen waarin ze zullen gebruikt worden des te meer. Professor Dirk Vanderzande, directeur van het Instituut voor Materiaalonderzoek, maakte dit als volgt duidelijk: “De toepassing van nieuwe materialen in zonnecellen zal ongetwijfeld een deel van de oplossing vormen voor het omschakelen van een economie gebaseerd op fossiele brandstoffen. Biosensoren gebaseerd op nieuwe materialen gaan mee het gezicht van de geneeskunde bepalen, met heel nieuwe vormen van diagnostiek en therapie. Op deze manier zullen nieuwe materialen in de komende jaren een centrale plaats innemen om oplossingen te bieden voor maatschappelijke thema’s als klimaatverandering, duurzame economische ontwikkeling en betaalbare gezondheidszorg.”
 
Eredoctors
Ter gelegenheid van deze viering reikte de UHasselt twee eredoctoraten uit, beide op voordracht van het Instituut voor Materiaalonderzoek. Professor Andrew Holmes pionierde op het grensvlak tussen organische scheikunde en biologie, en professor Richard Palmer is een befaamd pionier op het vlak van nanotechnologie.

Andrew Holmes ontdekte, samen met enkele andere wetenschappers, dat geconjugeerde polymeren kunnen worden gebuikt als halfgeleider in elektronische toepassingen. In eerste instantie werd dit gerealiseerd in ‘Licht Emitterende Diodes’, beter bekend als LEDs. Later onderzoek heeft aangetoond dat er ook transistoren en zonnecellen mee kunnen worden gemaakt. Andrew Holmes spitste nadien zijn onderzoek toe op het ontwerp en de synthese van dergelijke halfgeleiders. Ondertussen werd in dit domein dan ook heel wat zogenaamde ‘nieuwe chemie’ ontwikkeld.

Richard Palmer is een van de pioniers van de moderne nanowetenschap en technologie, domeinen die in de toekomst revolutionaire veranderingen zullen brengen in de informatietechnologie en de levenswetenschappen. Richard Palmer was een van de eersten die het belang erkenden van interdisciplinair onderzoek waarbij fysica, chemie en moleculaire biologie worden gecombineerd, om de fascinerende en ingewikkelde eigenschappen van het gedrag van materialen op nanoschaal te ontrafelen en te gebruiken voor een ganse reeks toepassingen.


Bekijk hier de fotoreportage

Lees hier de teksten van de  toespraken