Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Ontdek Limburgse innovatie op Open Bedrijvendag 2010    29 sep 2010

29 sep 2010

Bij de 16 bedrijven die aan dit parcours deelnemen, kun je ontdekken wat innovatie in de praktijk betekent, gaande van wetenschappelijk onderzoek, over doorschijnende zonnepanelen tot hoogtechnologische sportkledij. Samen geven ze een goed beeld van de innovatiekracht van onze provincie.

De kracht van samenwerking
Innovatie ontstaat als twee belangrijke pijlers met elkaar verbonden worden. De ene pijler omvat een zo breed mogelijk aanbod van kennispotentieel, vaak in de vorm van universiteiten, hogescholen of onderzoeksinstellingen. De andere pijler is het bedrijfsleven waar de bereidheid tot onderzoeken en innoveren ontstaat.

Gedeputeerde van economie, Marc Vandeput: ”De crisis heeft recent heel wat bedrijven aangezet om te innoveren, zowel in kostenbesparing als in nieuwe processen. Maar toch stellen wij vast dat beide pijlers elkaar niet altijd vinden, de link ontbreekt. Daarom willen wij vanuit de Provincie Limburg een sturende rol spelen. Wij zijn niet de balk die de pijlers verbindt, maar wel de kraan die de balk op zijn plaats legt. Daarvoor werken we samen met twee belangrijke partners, het Innovatiecentrum Limburg en de Tech Transfer UHasselt.”

Aandacht voor speerpunten en grensoverschrijdende samenwerking
Marc Vandeput: ”Naast de samenwerking met Innovatiecentrum en Tech Transfer focussen we op innovatieondersteuning voor de Limburgse speerpunten. De bouwnijverheid kan een beroep doen op DuWoLim, het innovatienetwerk voor Duurzaam Bouwen en Wonen in Limburg. Aan de Limburgse landbouwers reiken we een innovatieaward uit en we ondersteunen agrarische onderzoeksprojecten. We zetten ook sterk in op Life Sciences met onder meer het platform LifeTechLimburg.be en het biomedisch onderzoeksinstituut BIOMED Limburg.”

Typerend voor innovatie is dat het geen rekening houdt met landsgrenzen. De Provincie Limburg maakt gebruik van haar betrokkenheid in het beheer van de Europese programma’s en grensoverschrijdende samenwerkingen om maximale kansen voor Limburgse projecten te garanderen. In het kader van de Grensregio Vlaanderen Nederland is het project Crossroads goedgekeurd dat zich richt op grensoverschrijdende samenwerking in kruispunttechnologieën zoals nanomaterialen, oppervlaktebehandeling of inkjet. In het kader van de Euregio Maas Rijn wordt er nog gewacht op de goedkeuring van een grensoverschrijdend innovatiefonds.

Marc Vandeput: ”Daarnaast zijn er in het kader van de Europese Doelstelling 2 financiering nog een hele rits projecten die in behandeling zijn of wachten op verlenging. Zo denk ik aan de CleanTechCampus, het CleanTechproject in het kader van TACO2, de verderzetting van de sensibiliseringscampagne van het Innovatiecentrum met een eventuele tweede editie van het Innovatieforum. Of meer specifiek Novicept, een project van het Expertisecentrum Digitale Media in samenwerking met CM-Limburg rond het gebruik van multimedia om bejaarden langer in een thuissituatie te laten verblijven. Een mooi voorbeeld van de matching tussen innovatie, onderzoek en zorgeconomie.”


Bedrijf in de kijker: UHasselt
Rector Luc De Schepper: ”De Universiteit Hasselt is niet alleen een academische gemeenschap, het is ook een echt bedrijf. Met ruim 800 werknemers en een omzet van meer dan 65 miljoen euro zijn we een van de belangrijkste werkgevers in Limburg. We zitten bovendien in een speciale sector.”

“De universiteit is in de eerste plaats een plek waar studenten opgeleid worden. En dat studentenaantal blijft groeien. De faculteit BEW overschrijdt de drempel van 1000 studenten, Wetenschappen telt bijna 650 studenten, ook de faculteit Geneeskunde benadert dat cijfer. De nieuwe faculteit Rechten telt vandaag al meer dan 620 studenten, en dit terwijl momenteel nog maar enkel de bachelor ingericht wordt.”

“Bovendien zorgen we ook zelf voor een belangrijk jobaanbod voor hoogopgeleiden en technologisch geschoolden in onze onderzoeksinstituten. Daardoor helpen we niet alleen de brain drain uit Limburg tegen te houden, we zorgen ook voor een brain gain door universitairen aan te trekken uit de rest van Vlaanderen en ook uit het buitenland. Naast de ruim 800 jobs aan de universiteit zelf, is er ook een indirecte tewerkstelling van 405 jobs in bedrijven die nauw verbonden zijn met de universiteit (spin-offs en bedrijven op het Wetenschapspark).”

“De Universiteit Hasselt wil zich nog verder engageren om een cruciale rol te spelen in de uitbouw van een innovatief ecosysteem in de provincie Limburg. Dit wil zij realiseren door een klimaat te creëren waarin bedrijven en universiteit-hogescholen intens samenwerken zodat wederzijdse ideeën de kans krijgen om effectief door te groeien tot commercialiseerbare producten of diensten. Onze lange termijn doelstelling is en bijdrage te leveren voor de economische exploitatie van Limburgse kennis en voor de vernieuwing van de regionale economie. Hiervoor kunnen we echter niet alleen acties opzetten, maar moeten we optimaal interageren met overheid, Innovatiecentrum, LRM en intermediaire organisaties om een ecosysteem te creëren dat economische innovatie en ontwikkeling stimuleert.”

“Bovendien is het nodig dat de Limburgers en de bedrijven de weg naar de kennisinstellingen weten te vinden.Om de mogelijkheden van onze kennisinstellingen in de kijker te zetten, heeft de Tech Transfer UHasselt het voortouw genomen om de Open Bedrijven Dag op de campus te organiseren. Dankzij de medewerking van een 100-tal medewerkers van UHasselt, PHL, Xios en KHLim, kunnen de bezoekers kennis maken met het onderzoek dat gebeurt op de campus.”

“We verwachten iedereen op de Agora van de Universiteit Hasselt, het kloppend hart van onze unief. Hier krijgt u een overzicht van de activiteiten op de Innovatieroute Universitaire Campus. U kunt de volledige route volgen of een selectie maken, zoals beschreven staat in de brochure en de website die we hiervoor ontwikkeld hebben.”


Open Bedrijvendag 2010
De Open Bedrijvendag bestaat 20 jaar en groeide sinds de eerste editie in 1991 uit tot het grootste eendagsevenement in Vlaanderen. Maar liefst 17 medewerkers zijn onder leiding van directeur Ann Van Doren een heel jaar aan de slag om op de eerste zondag van oktober meer dan 800.000 bezoekers te verwelkomen zo’n 400 deelnemende bedrijven.

Gedeputeerde Vandeput: ”Vorig jaar stippelden we samen met Open Bedrijvendag een parcours uit rond sociale economie. Dat initiatief viel zodanig in de smaak bij de bezoekers dat we dit jaar opnieuw samenwerken. In overleg met het Innovatiecentrum en TechTransfer hebben we een innovatieparcours uitgestippeld. In zestien bedrijven kunnen de bezoekers heel concreet ontdekken wat innovatie betekent. We wijzen hiermee op het belang van innovatie, maar ook op de eenvoud van innovatie. Het moeten niet altijd grote multinationals zijn, ook een Limburgse KMO is innovatief.”

Het Innovatieparcours van Open Bedrijvendag telt twee unieke clusters. De vernieuwde en pas geopende site van C-mine in Genk stelt voor het eerst zijn deuren open voor het grote publiek en op het Wetenschapspark aan de UHasselt geven maar liefst acht onderzoeksinstituten de bezoeker een unieke blik achter de schermen.

Alle info:
www.openbedrijvendag.be

De bedrijven zijn open van 10u tot 17u.