Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt-biologe wint Eosprijs    9 dec 2010

9 dec 2010

CONTACTPERSOON

Mevrouw Ingrid VRANCKEN

32-11-269024

ingrid.vrancken@uhasselt.be


Scriptie vzw is de initiatiefnemer van deze wedstrijd en ijvert al sinds 2002 voor de promotie van het werk van jonge wetenschappers. Ze wijst studenten hierbij op de mogelijkheden van een carrière als wetenschapsjournalist en vormt een brug tussen de academische wereld en de arbeidsmarkt.

Sofie Thijs voert momenteel doctoraatsonderzoek uit in het Centrum voor Milieukunde (CMK) van de UHasselt. Ze is bijzonder blij met deze prijs die bestaat uit een artikel in het februarinummer van Eos én een netbook. Sofie Thijs: “In de zomervakantie las ik in Eos dat zij een wedstrijd organiseerden voor de best geschreven thesis in de harde wetenschappen. Ik besloot mee te doen! Ik heb eerst biologie gestudeerd aan de UHasselt en vervolgens ben ik er afgestudeerd in de nieuwe afstudeerrichting milieu- en gezondheid van de master biomedische wetenschappen. Voor mijn masterproef deed ik onderzoek in het Centrum voor Milieukunde en bestudeerde ik of bodembacteriën, geïsoleerd uit een door explosieven verontreinigde bodem, het explosief 2,4-DNT kunnen afbreken.”

“Ik heb tijdens mijn onderzoek veel nieuwe aspecten geleerd en ook veelbelovende resultaten bereikt, zoals de ontdekking van bodembacteriën die toxische explosieven kunnen omzetten in minder gevaarlijke stoffen voor mens en milieu. Ik zag ook toekomstmogelijkheden voor mijn onderzoek naar een duurzame sanering van bodems verontreinigd met explosieven door middel van bacteriën en planten.”

“Met mijn vijftig pagina’s tellende masterproef vol tabellen en grafieken ben ik aan de slag gegaan om een vlot leesbaar journalistiek artikel te schrijven want dat was de opdracht voor de Eosprijs. Aanvankelijk bleek dit geen gemakkelijke klus, maar naarmate het vorderde ging het wel vlotter en leer je ook je thesis eens vanuit een maatschappelijke ooghoek te benaderen. Ik ben dan ook zeer tevreden met het eindresultaat als winnaar van de Eosprijs! Daarnaast vind ik deze prijs een mooi initiatief om de aandacht te vestigen op fundamenteel onderzoek in de biologie. Ik hoop in mijn doctoraat, wat een voortzetting is van mijn thesis, nog veel nieuwe aspecten in het bacterie-explosieven milieu te mogen ontdekken.”

Ook haar promotoren, prof. dr. Jaco Vangronsveld en dr. Nele Weyens, zijn enthousiast over Sofie’s prestatie: “Het behalen van deze prijs toont aan dat Sofie, naast de hoge wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek dat ze verricht, ook het talent bezit om haar werk in een voor iedereen vlot leesbare en bevattelijke taal voor te stellen aan niet-wetenschappers en hen te overtuigen van de maatschappelijke relevantie van haar werk. Daarnaast is dit ook een erkenning van de kwaliteit en relevantie van het saneringsonderzoek binnen het CMK.”


Meer info:
http://www.scriptiebank.be/NL/index.php?page=44&id=1363

http://www.eosmagazine.eu/home/ctl/Detail/mid/485/xmid/2765/xmfid/12.aspx