Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt-proffen Johan Hellings en Piet Stinissen sleutelfiguren in FlandersCare    7 dec 2010

7 dec 2010

CONTACTPERSOON

Mevrouw Ingrid VRANCKEN

32-11-269024

ingrid.vrancken@uhasselt.be


Flanders’ Care is het project waarmee de Vlaamse Regering de grote uitdagingen in de zorg aangaat en past binnen het Vlaanderen-In-Actie programma. De missie van Flanders’ Care is “op een aantoonbare wijze en door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie stimuleren”. Met andere woorden, investeren in innovatie om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en bedrijfsactiviteiten te ondersteunen.

Cockpit
Het Zorgvernieuwingsplatform dat fungeert als cockpit van dit Vlaamse initiatief wordt voorgezeten door professor Johan Hellings, die als deeltijds professor verbonden is aan de faculteit Geneeskunde (cluster patiëntveiligheid) en daarnaast ook afgevaardigd bestuurder is van ICURO, een Vlaamse ziekenhuiskoepelorganisatie. Lid van het platform is professor Piet Stinissen, decaan van de faculteit Geneeskunde en voorzitter van LifeTechLimburg.

Symposium
Op 13 december 2010 organiseert LifeTechLimburg trouwens een belangrijk symposium getiteld ‘Zorgidee: Innovatie in de zorg’ (zie http://www.zorgidee.be/) in de UHasselt. Omwille van dit symposium zal het Zorgvernieuwingsplatform haar tweede bijeenkomst houden aan de UHasselt.

De UHasselt is dan ook zeer vereerd dat ze gastvrouw mag zijn van dit belangrijke gezelschap waarin leden vanuit de zorgsector, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen participeren.