Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Universiteit Hasselt en Nationaal Park Hoge Kempen onderzoeken haalbaarheid Veldstudiecentrum    6 okt 2010

6 okt 2010

De Universiteit Hasselt en de vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland, als opdrachthouder voor de organisatie van het ‘Projectbureau Nationaal Park Hoge Kempen’,  ondertekenden op 4 oktober 2010 een samenwerkingsovereenkomst om op lange termijn samen te werken in het domein van de biodiversiteit en om in nauw overleg te ijveren voor de realisatie van een Veldstudiecentrum .

2010 is door de Verenigde Naties uitgeroepen als het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. De bedoeling hiervan is enerzijds het leven op aarde en de waarde van biodiversiteit voor de mensheid in de spotlights te plaatsen. Maar anderzijds is het tevens een uitnodiging aan de internationale gemeenschap om in 2010 actie te ondernemen om deze verscheidenheid aan levensvormen op aarde – de biodiversiteit – te beschermen.

Eerste Nationaal Park van België
Vlaanderen is een verstedelijkte regio met een zeer hoge bevolkingsdichtheid die verder wil uitgroeien tot een dynamische en welvarende kenniseconomie. Men zou bij deze ambitie kunnen verwachten dat onze natuur en biodiversiteit onder steeds grotere druk komen te staan. Het Nationaal Park Hoge Kempen is in deze context een visionair project. Het is met zijn 50 km2 bos en heide, het eerste Nationaal Park van België, dat naast behoud en bescherming van biodiversiteit tevens aandacht besteedt aan het ontwikkelen van gerelateerde valorisatiemogelijkheden die bijdragen tot de economische welvaart in de regio.

De samenwerking van het Nationaal Park en de Universiteit Hasselt vertaalt zich in de opstart van een Veldstudiecentrum om zo de kennis van o.a. de biodiversiteit van deze unieke regio op een academisch en internationaal niveau over te brengen. Dit is een onderzoeksdomein dat binnen de expertise van het Centrum voor Milieukunde (CMK) valt.

Eerste Veldstudiecentrum
Een Veldstudiecentum biedt aan studenten van universiteiten en hogescholen van over heel Europa de gelegenheid om theoretische inzichten in bijvoorbeeld domeinen als ‘biodiversiteit, ecologie, (bio)geografie, geologie en ecotoxicologie te koppelen aan praktijkervaring. Het is dan ook uitermate geschikt om één- of meerdaagse terreinstages te organiseren voor deze domeinen. De toetsing van de praktijk aan de theorie kan door de bezoekers zelf georganiseerd worden, maar het Veldstudiecentrum zal ook zelf tailormade educatieve pakketten ontwikkelen en aanbieden.

Daarnaast zal het Veldstudiecentrum ook de uitvalsbasis worden voor Europese doctoraatstudenten en onderzoekers om wetenschappelijk onderzoek te verrichten rond de thema’s ‘biodiversiteit’ en ‘natuurbeheer en natuurontwikkeling’. De bedoeling is dan ook de internationale onderzoekssamenwerking te stimuleren.

Uniek project
Via het Veldstudiecentrum kunnen thema’s als ‘biodiversiteit’ en ‘natuurbeheer en natuurontwikkeling’, landschapsontwikkeling en duurzame ontwikkeling expliciet geïntegreerd worden in het studieaanbod en in onderzoeksprojecten. In Vlaanderen is er geen enkele universiteit met een veldstudiecentrum. De unieke ligging van een veldstudiecentrum in het Nationaal Park met zijn verschillende ecotopen zal daarbij zelfs een heel sterke internationale troef zijn.

fotoreportage