Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Vergauwen vervroegd terug naar Maastricht    26 jan 2010

26 jan 2010

Philip Vergauwen werd op 1 april 2007 gedetacheerd vanuit de Universiteit Maastricht. Op 1 oktober 2007 werd hij aangesteld als externe decaan van de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen (BEW) om, samen met de rector, het Impulsplan BEW in een hogere versnelling te brengen. Normaal liep zijn opdracht tot september 2011.

Rector Luc De Schepper steunt professor Vergauwens beslissing en wenst hem succes met de verdere uitbouw van zijn carrière. Hij dankt hem voor zijn inzet voor de faculteit BEW en de UHasselt als geheel: “Vergauwen keert wat vroeger terug naar de UM dan voorzien, aangezien zijn moederfaculteit daar op aandringt. De faculteit BEW maakte onder zijn leiding de voorbije jaren een enorme sprong naar meer eigen onderzoek, inclusief de uitbouw van bestaande onderzoeksgebieden (Kennisinstituut Zelfstandig Ondernemen en KMO, en de cluster marketing), maar ook nieuwe domeinen zoals patiëntveiligheid en cleantech. Hij heeft de krijtlijnen duidelijk uitgezet en die zijn al voor driekwart gerealiseerd in de nieuwe faculteits- en onderzoeksstructuren. De nieuwe faculteit BEW is een feit. Bovendien betekent zijn vertrek geen breuk met de faculteit of de universiteit. Ik ben ervan overtuigd dat we ook in de toekomst nog op Vergauwens deskundigheid een beroep mogen doen, als adviseur en als gastdocent.”

Philip Vergauwen kan dit laatste alleen maar bevestigen: “Ik zal zeker en vast nog vaak aanwezig zijn op deze campus. Zo blijf ik een opleidingsonderdeel in de master verzorgen en zal ik intensief meewerken aan de verdere uitbouw van het onderzoeksdomein patiëntveiligheid. Ik heb hier een boeiende periode meegemaakt en heb fijne collega’s leren kennen. BEW is volop bezig met het in praktijk omzetten van het Impulsplan. Dat plan was een bijzonder moedige stap van de rector. Ik zie het een andere universiteit niet onmiddellijk doen. Ik ben dan ook vereerd dat ik eraan heb mogen meewerken en dat ik de kans krijg om het plan af te werken. Ik ben ervan overtuigd dat mijn opvolger hier ook een interessante tijd zal beleven. Ik kan hem of haar verzekeren dat er een bijzondere dynamiek aanwezig is in de faculteit en dat we naar onderzoeksresultaten misschien nog niet helemaal op target zitten, maar zeker en vast op schema!”

Na raadpleging van de externe adviescommissie heeft de rector beslist om aan de Raad van Bestuur op 9 februari een voorstel van vacature voor een hoogleraar-decaan voor te leggen.