Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Voluit voor master in de rechten    1 feb 2010

Voluit voor master in de rechten
1 feb 2010

 

“Wij zijn ervan overtuigd dat de Universiteit Hasselt straks zonder problemen de toelating zal krijgen voor de organisatie van de master in de rechten. Het geweldige succes van de bachelor in de rechten toont immers aan dat die opleiding echt beantwoordt aan een nood.”

Dat zeggen de Limburgse gouverneur Herman Reynders en UHasselt-rector Luc De Schepper in een gesprek met de redactie van Het Belang van Limburg (1 februari 2010).

Luc De Schepper: “De afspraak met de drie universiteiten die de rechtenopleiding inrichten -UHasselt, K.U.Leuven en Universiteit Maastricht - was van in het begin dat de bacheloropleiding moest aansluiten op drie mogelijkheden: de master Rechten in Leuven, die in Maastricht, en een nieuw op te richten master Rechten van de UHasselt. Ook onze partners zijn het daar volledig mee eens.”

Herman Reynders: “Ik kan dat beamen. Ik heb onlangs een gesprek gehad met de drie rectoren - onze rector Luc De Schepper, rector Mark Waer van Leuven en rector Gerard Mols van Maastricht - en ik kan zeggen dat zowel Leuven als Maastricht opgetogen zijn met de bachelor in Hasselt. We moeten dat toch eens duidelijk zeggen: er is niet alleen het ongelooflijke kwantitatieve succes. an oor aak ersiteiten ersiteit opleiding Er waren maximaal 180 studenten verwacht en het werden er 270. Er is ook de kwaliteit van de opleiding, die als zeer goed beoordeeld wordt.”

Maar is het toch niet moeilijk om aan te komen met een nieuwe vraag in een periode van besparingen?

Herman Reynders: “Dit is geen nieuwe vraag. Er is altijd sprake geweest van een volledige rechtenopleiding. Dat staat in het Limburgplan, en het is decretaal vastgelegd.”

Luc De Schepper: “Bovendien staat het ook nog eens uitdrukkelijk in het samenwerkingsakkoord tussen de drie universiteiten, en bepaalt het verdrag tussen Vlaanderen en Nederland over de transnationale Universiteit Limburg dat die alleen volledige opleidingen mag aanbieden.”
“Eigenlijk moet je de bachelor en de master Rechten bekijken als één dossier. Dat we de aanvraag in twee keer doen, heeft een louter technische reden. Een opleiding moet starten binnen het jaar nadat ze goedgekeurd is. Dus als we de aanvragen tegelijk gedaan hadden, waren we vorig jaar ook al met de master moeten beginnen, en dat had natuurlijk weinig zin.”

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Luc De Schepper: “Hetzelfde als bij de aanvraag voor de bachelor. Er moet eerst een aanvraag gedaan worden bij de erkenningscommissie die oordeelt over de macro-doelmatigheid van de opleiding. Is de opleiding nodig? We gaan ervan uit dat dit geen probleem meer gaat zijn, gezien de bacheloropleiding bewezen heeft dat de nood er was. Daarna moet de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie oordelen over de kwaliteit van de opleiding. We zijn nu bezig de inhoud vast te leggen, want er moet natuurlijk een inhoudelijk verschil zijn met de opleidingen van Leuven en Maastricht. We denken momenteel aan een master rechtspraktijk die leidt naar de zogenaamde togaberoepen - advocatuur en magistratuur - en een onderzoeksmaster in publiek recht.”

Herman Reynders: “De uiteindelijke beslissing ligt bij de Vlaamse regering, maar die is puur administratief. We zitten natuurlijk wel in een nieuwe legislatuur, maar ik neem aan dat minister Pascal Smet de engagementen van zijn voorganger zal nakomen. Ik ben wel van plan om binnenkort de Limburgse politici bijeen te roepen, onder meer om te praten over het onderwijsdossier, maar ook om een overzicht te geven van de realisaties van het Limburgplan.”
“Deputé Smeets van Onderwijs en ikzelf zijn trouwens volop bezig met de heroprichting van de Hoge Raad voor het hoger onderwijs in Limburg, die waarschijnlijk al in de loop van februari zal bijeenkomen.”

Luc De Schepper: “En ook de financiering van de nieuwe opleiding verloopt automatisch, al moet je zo’n nieuwe opleiding wel prefinancieren. Daarvoor gaat LSM zorgen. In de financiering van een nieuwe opleiding door de Vlaamse overheid zit een vertragingsmechanisme ingebouwd. De overheid financiert op basis van de studentenaantallen van enkele jaren geleden. Dat betekent dat onze opleiding Rechten pas volledig gefinancierd zal worden door de Vlaamse overheid in 2018.”

Naast de uitbouw van de rechtenopleiding is ook de inkanteling van de hogeschoolopleidingen in de universiteit aan de orde.

Herman Reynders: “Een zeer belangrijk dossier, waar Limburg koploper is, en bovendien nog eens associatieoverschrijdend werkt tussen UHasselt en K.U.Leuven. We hebben het over de ingenieurs- en de kunstopleidingen, maar ook over kine en architectuur.
Daarnaast staat Limburg - net als de rest van Vlaanderen - nog voor de grote uitdaging om jongeren van allochtone komaf beter te laten doorstromen naar het hoger onderwijs. Dat is cruciaal, want over enkele tientallen jaren is de meerderheid van onze jongeren van allochtone komaf.”

Luc STANDAERT
Caroline VANDENREYT
HBVL - 1 februari 2010

Bijlage