Logo UHasselt

menu

ORA - Onderzoekscentrum Regioanalyse


Missie & visie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MISSIE & VISIE

Missie

Met het Onderzoekscentrum Regioanalyse (ORA) beoogt de UHasselt als een ‘civic university’ een sleutelrol te spelen in de sociale, economische en culturele ontwikkeling van regio’s, waarbij de universiteit en de regio’s elkaar voortdurend stimuleren om te groeien en te innoveren.

Visie

Ingebed in de UHasselt en lean en verbonden met de expertise van de onderzoeksgroepen van de UHasselt streeft het ORA naar:

  • het uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek in thema's relevant voor het regionale beleid;
  • het genereren en bundelen van kwaliteitsvolle data op regionaal niveau;
  • het stimuleren van het maatschappelijk debat over beleidsopties.