Logo UHasselt

menu

ORA - Onderzoekscentrum Regioanalyse


Projecten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROJECTEN

- Het Limburgonderzoek | 2019

- Vergelijkende studie van de sectorale arbeidsmarktdynamiek in Limburg | 2019

- Realisatie van een strategische omgevingsanalyse voor de regio West-Limburg | 2019

- Socio-economische impact van automatische rechtentoekenning - gevalstudie in 3 Limburgse gemeenten | 2019

- Onderzoek naar het draagvlak van de LimbU | 2019 (samenvatting - rapport)

- Impactanalyse Project M | 2019

- De professional van de toekomst in de circulaire economie | 2019 (samenvatting - rapport)

- Zorgtoerisme in Limburg | 2019 (samenvatting - rapport)

- Onderzoek naar de betalingsbereidheid in Vlaanderen voor het huidig, toekomstig en potentieel gebruik van onroerend erfgoed | 2018

- De voor- en nadelen van grensoverschrijdend wonen en werken in Limburg | 2018 (info)

- Studieopdracht naar de indicatoren van ambulante gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in Limburg | 2018