Logo UHasselt

menu

Olyfran-32


Olyfran-32

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

FAQ

De meest gestelde vragen (FAQ) met antwoord over:

  1. Betalingsinformatie
  2. Promotiemateriaal
  3. Inschrijvingsgeld
  4. Referentienummer
  5. Borg voor reiswinnaars
  6. Wachtwoord

 

1. Betalingsinformatie

rekn°: 001-3073043-62
IBAN: BE51 0013 0730 4362
BIC: GEBA BE BB

Universiteit Hasselt
OLYFRAN-VLAANDEREN
Agoralaan - Gebouw D
3590 Diepenbeek

top

2. Promotiemateriaal

U en/of uw leerling-Olyfranpromotor kunt via de inschrijfsite promotiemateriaal bestellen. Na registratie, logt u zich in (gebruikersnaam en wachtwoord worden u per e-mail bevestigd) en klikt u op de knop "Bestelling Promomateriaal". Uw bestelling wordt doorgegeven en zo snel mogelijk opgestuurd. Let wel: er kan slechts 1x promotiemateriaal besteld worden.

top

 

3. Inschrijvingsgeld

Voor Max en Junior-ASO: 2,5 euro per deelnemer
Gelieve steeds de "vermelding" (zie inschrijfsite onder "Te betalen") over te nemen op de overschrijving.

top

 

4. Referentienummer

Dit referentienummer is het instellingsnummer waaronder uw (gefusioneerde) school bij het Vlaams Departement Onderwijs gekend is. Richt u tot uw secretariaat of stuur een mail naar de OLVL-helpdesk en vermeld de volledige naam en het volledige adres van uw school.

top

 

5. Borg voor reiswinnaars

Hoeveel bedraagt deze borg?
Hij bedraagt 250 euro.

Wie wordt verzocht deze borg te storten?
Alle finalisten, d.i. deelnemers aan de mondelinge finale, garanderen schriftelijk dat ze deze borgen zullen storten op rekening van Olyfran-Vlaanderen, indien ze een reis winnen. De borg zal hun teruggestort worden zodra ze na terugkeer van hun reis een schriftelijk verslag van ongeveer twee bladzijden insturen naar het Olyfran-secretariaat.

Stelt dit geen probleem voor sommige reiswinnaars?
Wellicht wel, maar alle scholen vonden tot hiertoe een oplossing als de winnaar zelf deze som niet kon missen gedurende vier maanden.

Waarom worden deze borgen gevraagd?
De hoofdprijzen in de vorm van reizen zijn bijzonder waardevol, het zijn uitzonderlijke beloningen voor uitzonderlijke prestaties. De sponsors die deze reizen schenken, doen dus uitzonderlijke inspanningen omdat ze Olyfran-Vlaanderen bijzonder waarderen en zeer veel respect hebben voor de inspanningen van de organisatoren. Olyfran-Vlaanderen wil hen dan ook danken voor hun gulle steun: dit gebeurt met de reisverslagen van de laureaten, een minimale blijk van erkentelijkheid en van Vlaamse dankbaarheid.

Met de borg wil Olyfran-Vlaanderen tevens de zekerheid creëren dat de toplaureaat-reiswinnaar daadwerkelijk vertrekt. Het is inderdaad doodjammer dat een reis onbenut blijft, omdat iemand zich in laatste instantie bedenkt, "want ik kan toch al met mijn ouders op vakantie vertrekken" of "want ik heb net een vakantiejob gevonden...". Beter ware dan dat deze winnaar zou meegedeeld hebben dat hij niet wenste in aanmerking te komen voor een reis als prijs. Op die manier had een andere deelnemer deze unieke kans kunnen krijgen om ook eens een uitzonderlijke reis te maken.

Tenslotte worden de reisverslagen gepubliceerd op de olyfran-site als promotie voor de volgende editie. Ze vormen dus ook een uitdrukking van de dank van de toplaureaten-reiswinnaars voor de organisatoren van Olyfran-Vlaanderen. 

top

6. Wachtwoord

Dit werd u meegedeeld toen u zich als PC (plaatselijke correspondent van OLVL) inschreef.
Bent u uw wachtwoord vergeten? Niet erg, klik hier.

top