Logo UHasselt

menu

Olyfran-34


JUNIOR & MAX (2e en 3e graad)

Prijzen JUNIOR & MAX

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAAROM EEN BORG VOOR WINNAARS VAN EEN TAALSTAGE/INTERRAILTICKET/REIS?

Hoeveel bedraagt deze borg?
Hij bedraagt maximaal 250 euro.

Wie wordt verzocht deze borg te storten?
Alle Toplaureaten, d.i. zij die uitgenodigd worden op de Proclamatie, garanderen schriftelijk dat ze deze borgen zullen storten op rekening van Olyfran-Vlaanderen, indien ze een taalstage/Interrailticket/reis winnen. De borg zal hun teruggestort worden zodra ze na terugkeer van hun taalstage/Interrailticket/reis een schriftelijk verslag van ongeveer twee bladzijden met foto's (vrij van rechten) insturen naar het Olyfran-secretariaat.

Stelt dit geen probleem voor sommige winnaars?
Wellicht wel, maar alle scholen vonden tot hiertoe een oplossing als de winnaar zelf deze som niet kon missen gedurende vier maanden.

Waarom worden deze borgen gevraagd?
Deze hoofdprijzen zijn bijzonder waardevol, het zijn uitzonderlijke beloningen voor uitzonderlijke prestaties. De sponsors die deze taalstages/Interrailtickets/reizen schenken, doen dus uitzonderlijke inspanningen omdat ze Olyfran-Vlaanderen bijzonder waarderen en zeer veel respect hebben voor de inspanningen van de Organisator. Olyfran-Vlaanderen wil hen dan ook danken voor hun gulle steun: dit gebeurt met de reisverslagen van de Toplaureaten, een minimale blijk van erkentelijkheid en van dankbaarheid.

Met de borg wil Olyfran-Vlaanderen tevens de zekerheid creëren dat de Toplaureaat-winnaar daadwerkelijk vertrekt. Het is inderdaad doodjammer dat een taalstage/Interrailticket/reis onbenut blijft, omdat iemand zich in laatste instantie bedenkt, "want ik kan toch al met mijn ouders op vakantie vertrekken" of "want ik heb net een vakantiejob gevonden...". Beter ware dan dat deze winnaar onmiddellijk zou meegedeeld hebben dat hij niet wenste in aanmerking te komen voor een dergelijke grote prijs. Op die manier had een andere deelnemer immers deze unieke kans kunnen krijgen. 

Tenslotte worden de verslagen gepubliceerd op de Olyfransite als promotie voor de volgende editie. Ze vormen dus ook een uitdrukking van de dank van de Toplaureaten-winnaars voor de Organisator van Olyfran-Vlaanderen.

 

Meer informatie: zie reglement en schema