Logo UHasselt

menu

Olyfran-33


JUNIOR & MAX (2e en 3e graad)

Prijzen JUNIOR & MAX

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAAROM EEN BORG VOOR REISWINNAARS?

Hoeveel bedraagt deze borg?
Hij bedraagt maximaal 250 euro.

Wie wordt verzocht deze borg te storten?
Alle Toplaureaten, d.i. zij die uitgenodigd worden op de Proclamatie, garanderen schriftelijk dat ze deze borgen zullen storten op rekening van Olyfran-Vlaanderen, indien ze een reis winnen. De borg zal hun teruggestort worden zodra ze na terugkeer van hun reis een schriftelijk verslag van ongeveer twee bladzijden met foto's (vrij van rechten) insturen naar het Olyfran-secretariaat.

Stelt dit geen probleem voor sommige reiswinnaars?
Wellicht wel, maar alle scholen vonden tot hiertoe een oplossing als de winnaar zelf deze som niet kon missen gedurende vier maanden.

Waarom worden deze borgen gevraagd?
De hoofdprijzen in de vorm van reizen zijn bijzonder waardevol, het zijn uitzonderlijke beloningen voor uitzonderlijke prestaties. De sponsors die deze reizen schenken, doen dus uitzonderlijke inspanningen omdat ze Olyfran-Vlaanderen bijzonder waarderen en zeer veel respect hebben voor de inspanningen van de Organisator. Olyfran-Vlaanderen wil hen dan ook danken voor hun gulle steun: dit gebeurt met de reisverslagen van de Toplaureaten, een minimale blijk van erkentelijkheid en van dankbaarheid.

Met de borg wil Olyfran-Vlaanderen tevens de zekerheid creëren dat de toplaureaat-reiswinnaar daadwerkelijk vertrekt. Het is inderdaad doodjammer dat een reis onbenut blijft, omdat iemand zich in laatste instantie bedenkt, "want ik kan toch al met mijn ouders op vakantie vertrekken" of "want ik heb net een vakantiejob gevonden...". Beter ware dan dat deze winnaar onmiddellijk zou meegedeeld hebben dat hij niet wenste in aanmerking te komen voor een reis als prijs. Op die manier had een andere deelnemer de unieke kans kunnen krijgen om een uitzonderlijke reis te maken.

Tenslotte worden de reisverslagen gepubliceerd op de Olyfransite als promotie voor de volgende editie. Ze vormen dus ook een uitdrukking van de dank van de Toplaureaten-reiswinnaars voor de Organisator van Olyfran-Vlaanderen.

 

Meer informatie: zie reglement en schema