Logo UHasselt

menu

Olyfran-32


OLVL: Olyfran-Vlaanderen

Olyfran-32

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

SUCCESVERHAAL

Een Vlaams - Frans succesverhaal

In 1988 lanceerde de DiWeF (vroeger Limburgs Universitair Centrum, nu Universiteit Hasselt) "La Tour Eiffel-Concours de Français" als een regionaal initiatief om wat leven in de brouwerij van het onderwijs van het Frans in Vlaanderen te brengen: met bijna 1200 deelnemers werd het onmiddellijk een schot in de roos. Ondertussen schreven zich sinds 1998 telkens ongeveer 5.500 deelnemers in, en werd de 100.000ste inschrijving in 2009 geregistreerd!

Een grondige facelift 

In 2004-2005 werd de horizon resoluut verruimd.  Inderdaad het Frans is niet alleen de taal van Frankrijk, maar het is wat de meer dan 50 landen die de Francophonie uitmaken, delen.
Daarenboven beperkte LTECF zich tot de 3de graad en kon de toplaureatenreis naar Parijs slechts een 60-tal gelukkigen belonen.
Verder ontbrak elke verwijzing naar de andere olympiades, initiatieven die ook door de Vlaamse regering ondersteund werden in het kader van de acties voor wetenschapspromotie.
Evenmin was de band naar de site met de vragen van de wedstrijd in de naam zichtbaar.
Daarom werd OLYFRAN©-Vlaanderen gelanceerd, acroniem voor "Les Olympi@des du français et de le Francophonie©", voortaan niet alleen voor de 3de (OLYFRAN©-MAX) maar ook voor de 2de graad (OLYFRAN©-JUNIOR).

Nieuwe tweevoudige facelift

Naar lokale selectieproeven voor iedereen

In 2011 werd het overduidelijk dat de regionale selectieproeven niet langer houdbaar waren. Voortaan zouden ze plaatsvinden in de eigen school.

Diverse redenen lagen aan de basis van deze beslissing.

Zo waren de verkeersproblemen te talrijk en te onvoorspelbaar geworden. Verder is ook de prijs van het vervoer aanzienlijk gestegen.  De regionale organisatie stuitte ook van langsom meer op logistieke problemen. In het licht van de teruglopende financiële ondersteuning was ook kostenbesparing een belangrijk argument. Voor TKBSO-leerlingen is de drempel naar een universiteit in de loop der jaren in aanzienlijke mate verlaagd door de talrijke mogelijkheden die gecreëerd zijn om een universiteit of hogeschool te bezoeken of zelfs te beleven. En last but not least wordt de vrijdagavond steeds vaker beschouwd als uitgaansavond of is ze voor leerlingen stuk van hun weekendjob.

De uiterst positieve vijfjarige ervaring met de lokale selectieproeven voor de 2de graad was tenslotte het finale argument om over te gaan tot lokale s-proeven voor iedereen.

Een rijkere site met een nieuwe look

De Olyfran-site werd gecreëerd in 2001. Zowel de technische mogelijkheden als de grafische voorkeuren zijn sindsdien veranderd. Na vele pogingen om de nodige financiering te vinden om de Olyfran-site grondig aan te passen was het dossier ingediend bij Interreg IV-A positief. En in 2010-2011 werd de site grondig herdacht en hertekend. Naast nieuwe functionaliteiten (leerlijnen, feedback, een cultureel gedeelte ...) werd ook de inhoud uitzonderlijk verrijkt. Als doeltalen werden Nederlands en Duits toegevoegd. Voor alle doeltalen kwamen de niveaus A1-A2 van het ERK de site verrijken. Het gedeelte voor de leraars werd in belangrijke mate uitgebreid.

Zie http://www.linguacluster.org/