Logo UHasselt

menu

UHasselt


Workshops

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WORKSHOPS

 1. Redelijke faciliteiten. Beleid, visie en ondersteuning van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO)
  Valérie Van Hees, coördinator SIHO


 2. Het correct verbeteren van examens en schriftelijke opdrachten: juridische do's en don'ts in het licht van examenbetwistingen. [VOLZET]
  Karen Weis, lector-onderzoeker UCLL


 3. Het belang van de studiegids: wat leert ons de praktijk?
  Toelatingsvoorwaarden; wie kan zich inschrijven voor onze opleidingen?
  Sofie Vertommen, stafmedeweker onderwijsorganisatie


 4. De onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling voor studenten. Tips & tricks.
  Lien Mampaey, jurist dienst Onderwijs


 5. Aanschuiven bij een dialoogtafel met ombudsen.
  Deelnemers: facultaire en centrale ombudspersonen UHasselt en Annelies D'Espallier (ombudsvrouw gender Vlaamse ombudsdienst).
  Wat leren we uit de praktijk en casussen die bij de ombuds terecht komen? Kunnen we conflichten (nog beter) voorkomen/oplossen?
  Facilitator: prof. dr. Eric Lancksweerdt


 6. Hoe regelgeving leerkansen creëert en je daar als docent en opleiding gebruik van kunt maken. Inzagerecht examenkopij en bindende voorwaarden gesitueerd in de leercontext.
  Kathleen Bovin, lector en studieloopbaanbegeleider


 7. Discretieplicht, beroepsgeheim, privacywetgeving. Hoe omgaan met (vertrouwelijke) informatie?
  Ruth Stokx, juridisch adviseur studentenbeleid KU Leuven