Logo UHasselt

menu

UHasselt


Workshops

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WORKSHOPS


1. Redelijke faciliteiten. Beleid, visie en ondersteuning van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO). 
door Valérie Van Hees, coördinator SIHO

Lokaal A3

2. Het correct verbeteren van examens en schriftelijke opdrachten: juridische do's en don'ts in het licht van examenbetwistingen.
door Karen Weis, UCLL

Lokaal B102

3. Het belang van de studiegids: wat leert ons de praktijk? Toelatingsvoorwaarden; wie kan zich inschrijven voor onze opleidingen?
door Sofie Vertommen, stafmedewerker onderwijsorganisatie

Lokaal A5

4. De onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling voor studenten. Tips & tricks.
door Lien Mampaey, jurist dienst Onderwijs

Lokaal A6

5. Aanschuiven bij een dialoogtafel met ombudsen. Wat leren we uit de praktijk en casussen die bij de ombuds terecht komen? Kunnen we conflicten (nog) beter voorkomen/oplossen?

facilitator: prof. dr. Eric Lancksweerdt

Lokaal A4

6. Hoe regelgeving leerkansen creëert en je daar als docent en opleiding gebruik van kunt maken. Inzagerecht examenkopij en bindende voorwaarden gesitueerd in de leercontext.

door Kathleen Bovin, lector en studieloopbaanbegeleider

Lokaal A7

7. Discretieplicht, beroepsgeheim, privacywetgeving. Hoe omgaan met (vertrouwelijke) informatie? 

door Ruth Stokx, juridisch adviseur studentenbeleid KU Leuven

Lokaal B103