Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Information management & data-analysis

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ECOOM

Het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) van de Vlaamse Gemeenschap is een interuniversitair consortium van alle Vlaamse universiteiten. ECOOM ontwikkelt indicatoren rond Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) en innovatie voor de Vlaamse overheid. Het indicatorensysteem vormt de basis voor financieringsmodellen en onderzoeksrapportering.

De vijf verschillende partners in het consortium hebben elk een eigen onderzoeksopdracht binnen ECOOM. Sinds 2014 coördineert ook de Universiteit Hasselt een onderzoekspakket rond classificatiebeheer.

Classificatiebeheer
ECOOM-UHasselt staat in voor het beheer van de classificatielijsten rond onderzoeksoutput meerbepaald publicaties, wetenschappelijke disciplines, financieringslijsten en technologiedomeinen op Vlaams niveau. ECOOM-UHasselt zorgt voor het beheer van de semantiek die bij elk van deze lijsten gehanteerd wordt en dit in samenspraak met de verschillende stakeholders en rekening houdend met (inter)nationale trends. De focus ligt zowel op het eenduidig vastleggen van de betekenis van de verschillende classificaties als op het actualiseren en uitbreiden van de bestaande classificaties. Dit leidt tot een verhoogde kwaliteit van classificaties en laat toe om via het opstellen van concordantietabellen, een belangrijke bijdrage te leveren in het kader van administratieve vereenvoudiging van onderzoeksverslaggeving.

Publicaties
Vlaamse onderzoeksdiscipline Standaard
Rapport Vereenvoudiging van Onderzoeksverslaggeving

Meer weten?
Neem een kijkje op www.ecoom.be
Contactpersoon UHasselt: Dr. Sadia Vancauwenbergh