Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Information management & data-analysis

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

OPEN ACCESS

In 2007 ondertekende de Universiteit Hasselt, net als de andere Vlaamse universiteiten, de 'Berlin Declaration on Open Access'. Dit legt de basis voor meer toegankelijkheid en transparantie van wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Door Open Access worden onderzoeksresultaten snel en vrij toegankelijk verspreid via het internet. Onderzoek en wetenschappelijke verwezenlijkingen krijgen op die manier een grotere internationale zichtbaarheid.
In uitvoering van deze Berlin Declaration heeft de Universiteit Hasselt beslist om met ingang van 1 oktober 2016 een open access beleid te voeren gebaseerd op de ‘green road’ – het beheer van de eigen publicatie-output in een repository. Aan de Universiteit Hasselt wordt hiervoor de eigen institutionele open access databank, Document Server@UHasselt, gepromoot. De Raad van Bestuur keurde dit open access-beleid goed op 12 april 2016. Meer informatie vind je op de website van de Universiteitsbibliotheek.