Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Information management & data-analysis

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

OPEN SCIENCE

Open Science

FOSTER definieert Open Science als het beoefenen van wetenschap op een manier waarop anderen kunnen samenwerken en bijdragen, waarbij onderzoeksgegevens, labnotities en andere onderzoeksprocessen vrij beschikbaar zijn, op voorwaarde dat deze manier hergebruik, herdistributie en reproductie van het onderzoek en de onderliggende gegevens en methoden mogelijk maakt.

Kort samengevat staat Open Science voor transparante en toegankelijke kennis, die via een samenwerking van netwerken wordt gedeeld en ontwikkeld (Vicente-Sáez & Martínez-Fuentes 2018). Een belangrijke opmerking hierbij is dat Open Science niet anders is dan traditionele wetenschap. Het betekent alleen dat onderzoek op een meer transparante en collaboratieve manier wordt uitgevoerd. Open Science is van toepassing op alle onderzoeksdisciplines.

Waarom?

Open Science gaat over meer nauwkeurigheid, verantwoording en reproduceerbaarheid van onderzoek. Het idee steunt op de principes van inclusie, eerlijkheid, billijkheid en delen, en streeft er uiteindelijk naar om de manier waarop onderzoek gevoerd wordt, wie erbij betrokken is en hoe het wordt gewaardeerd, te veranderen. Het heeft tot doel het onderzoek meer open te stellen voor deelname, herziening/weerlegging, verbetering en (her)gebruik, zodat de wereld hier baat bij heeft.

Open Science omvat een verscheidenheid aan praktijken, met als voorbeelden een open toegang tot publicaties, open onderzoeksdata, open source software/tools, open workflows, citizen science, open educational resources, en alternatieve methoden voor onderzoeksevaluatie waaronder open peer review (Pontika et al., 2015).

 

https://openaccessbelgium.files.wordpress.com/2021/02/science-nav.png

https://openaccessbelgium.files.wordpress.com/2021/02/alingedl.png

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Taken from: OpenAccess.be/what-is-open-access/