Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STRUCTUUR

De academische structuur van de Universiteit Hasselt is opgebouwd als een matrixorganisatie die onderwijs en onderzoek op een geïntegreerde wijze aanstuurt.

Op het hoogste niveau onderscheiden we de faculteiten. Zij sturen het facultair beleid rond het academisch onderwijs en onderzoek aan. Binnen de faculteiten opereren diverse vakgroepen. Zij groeperen alle personeelsleden die onderzoek en onderwijs verrichten binnen eenzelfde discipline. Elke vakgroep bestaat vervolgens uit een of meerdere onderzoeksgroepen. Zij staan in voor de organisatie van het gespecialiseerd onderzoek.

Deze klassieke boomstructuur van faculteiten, onderzoeksgroepen en vakgroepen wordt doorkruist door de onderzoeksinstituten. De instituten groeperen onderzoekers uit verschillende onderzoeksgroepen die in bepaalde speerpuntdomeinen onderzoek uitvoeren. Daarbij wordt het volledige onderzoeksspectrum afgedekt, van fundamenteel over toegepast onderzoek tot concrete valorisatietoepassingen.

 

Klik op de afbeelding voor een grotere versie