Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKSRAAD

Opdracht onderzoeksraad
De Onderzoeksraad is het adviserende, beslissingsvoorbereidende orgaan dat toeziet op de optimale invulling van de onderzoeksfunctie van de universiteit. De Onderzoeksraad adviseert het College van Decanen en het instellingsbestuur over onderstaande onderzoeksgebonden materies.

  • Het verlenen van advies over de organisatie van het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit.
  • Het nemen van beslissingen over de bestemming en verdeling van middelen uit de werkingskredieten van de universiteit, bestemd voor onderzoek.
  • Het uitwerken van modaliteiten en het verlenen van advies over de besteding van bijzondere onderzoeksgelden.
  • Het innemen van standpunten over de voorstellen in het kader van andere externe financieringskanalen.
  • Het opvolgen en evalueren van de onderzoeksactiviteiten.
  • Het bewaken van de algemene onderzoeksstrategie van de onderzoeksinstituten.

Samenstelling onderzoeksraad
De Onderzoeksraad van de Associatie Universiteit - Hogescholen Limburg is samengesteld uit leden van de verschillende faculteiten. De vicerector onderzoek zit de raad voor, de directeur onderzoek is secretaris.
Principes van de samenstelling van de onderzoeksraad
Samenstelling van de UHasselt onderzoeksraad

Bureau Onderzoeksraad
Het Bureau Onderzoeksraad staat in voor de voorbereidingen van de Onderzoeksraad. Het Onderzoeksbureau van de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg wordt gekozen door en samengesteld uit de leden van de Onderzoeksraad. Het Bureau bestaat uit een vertegenwoordiger van elke faculteit. De vicerector onderzoek zit de raad voor, directeur onderzoek is secretaris.
Principes van de samenstelling van het Bureau Onderzoeksraad
Samenstelling van het Bureau Onderzoeksraad