Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VSC

Het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC) is een virtueel supercomputercentrum dat superinfrastructuur beschikbaar stelt aan haar leden. Het is een partnerschap tussen de vijf Vlaamse universitaire associaties: de Associatie KU Leuven, vzw Associatie Universiteit Gent, Universitaire Associatie Brussel, Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen en de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg. 

Het Vlaams Supercomputer Centrum biedt state-of-the-art infrastructuur aan, bestaande uit clusters van compute nodes en storage. De Universiteit Hasselt participeert in het VSC door de middelen te bundelen met die van de KU Leuven. Concreet betekent dit dat UHasselt onderzoekers toegang hebben tot de infrastructuur van KU Leuven en recht hebben op een deel van de beschikbare rekentijd. Het grote voordeel van dit soort infrastructuur is in de eerste plaats dat meerdere rekentaken tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast kan elke rekentaak beschikken over veel meer werkgeheugen dan mogelijk is op een typisch workstation.

De Universiteit Hasselt financiert deze rekentijd centraal, zodat er voor onze onderzoekers geen kostprijs verbonden is aan het gebruik ervan. Ook onderzoeksprojecten in samenwerking met partners uit de privésector kunnen beroep doen op het VSC. Hiervoor neem je best contact op met Geert Jan Bex, UHasselt aanspreekpunt voor VSC. Via het indienen van projecten kan ook toegang verkregen worden tot de krachtiger 'Vlaamse supercomputer', de zogenaamde Tier1 infrastructuur.

VSC @UHasselt
Geert Jan Bex, stafmedewerker bij de dienst Onderzoekscoördinatie, is High Computing Performance (HPC) analist/consultant. Hij is het aanspreekpunt voor vragen rond VSC en het gebruik van de infrastructuur. Het VSC biedt onderzoekers onderstaande mogelijkheden:

  • Toegang verkrijgen: Volg hiervoor de procedure beschreven  op de documentatiepagina.  
  • Intake gesprekken: Om van start te gaan met het gebruik van de supercomputer is de eerste stap het correct formuleren van de te volgen procedure. Hiervoor is het nuttig en efficiënt een meeting van een tweetal uur  te beleggen met onze HPC analist/consultant. Daarna is de onderzoeker in staat is de supercomputer te gebruiken.
  • Opleidingen: er wordt een ruim opleidingsaanbod voorzien op drie niveaus: introductory, intermediate en advanced. Dit aanbod is te vinden op de VSC agenda. Het is bovendien mogelijk “opleiding op maat” te organiseren.
  • Consultancy: Voor het meer efficiënt uitvoeren van berekeningen, het optimaliseren en/of het parallelliseren van code kan ook een beroep gedaan worden op het VSC.
  • Documentatie: Meer informatie rond het gebruik van de VSC infrastructuur en software en FAQ’s vind je terug op hun website

Ook studenten kunnen in het kader van een opleidingsonderdeel of een bachelor- of masterproef toegang krijgen, zij het onder supervisie van de betrokken docent of promotor.

VSC en publicaties
Wanneer je voor een publicatie gebruik maakt van VSC-infrastructuur, dien je deze vermelding op te nemen.