Logo UHasselt

menu

Onderzoek


FWO reglementswijzigingen reiskredieten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

FWO reglementswijzigingen reiskredieten    26 mei 2016

FWO reglementswijzigingen reiskredieten
26 mei 2016

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) heeft de reglementen van de reiskredieten geoptimaliseerd. Het gaat specifiek om volgende programma’s: 

  • Krediet voor deelname aan congres in het buitenland
  • Krediet voor deelname aan een workshop of cursus in het buitenland
  • Krediet voor een kort verblijf in het buitenland
  • Krediet voor een lang verblijf in het buitenland

Wat er precies verandert lees je hieronder. De reglementswijzigingen gaan op 1 juli 2016 van kracht. Dit betekent dat de nieuwe reglementen van toepassing zijn voor aanvragen met vertrekdatum vanaf 1 oktober 2016.

Opsplitsing reglementen
Waar de reglementen voor de reiskredieten voorheen gebundeld waren, zijn er vanaf nu vier afzonderlijke reglementen te raadplegen.

Nationaliteitsvereisten versus diplomavereisten
De vier reiskredieten stellen niet langer een nationaliteitsvereiste op voor predoctorale kandidaten. In de reglementen werd dit vervangen door een diplomavereiste.
‘Predoctorale kandidaten moeten hun masterdiploma (**) behaald hebben in één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte, (E.E.R.) (***) of Zwitserland. Indien dit niet het geval is, dienen de kandidaten over een periode van minstens één jaar, onmiddellijk voorafgaand aan de start van het krediet, een aanstelling van minimaal 50% te hebben aan

  • een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (inclusief de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie), of aan
  • een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling als wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader, of aan
  • een universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel, of aan
  • een ziekenhuis met academisch karakter erkend als onderzoekscentrum in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel.’

Taal
In de vernieuwde reglementen staat nog eens duidelijk vermeld dat een kandidaat zijn/haar aanvraag in het Engels indient.

Advies promotor
Bij aanvragen van Assisterend en Bijzonder Academisch Personeel (AAP en BAP) moet de kandidaat het advies van het diensthoofd of de promotor toevoegen. Het FWO verscherpt dit in de nieuwe reglementen en voegt toe dat laattijdig indienen van dit advies resulteert in onontvankelijkheid van de aanvraag.
 ‘Bij aanvragen van Assisterend en Bijzonder Academisch Personeel moet het advies van het diensthoofd/promotor worden gevoegd. Laattijdig indienen van dit advies resulteert in onontvankelijkheid van de aanvraag.’

Meer info
Op de website van het FWO vind je zowel de 'oude' als de vernieuwde reglementen terug.