Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoekers voor een sterker FWO

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Onderzoekers voor een sterker FWO     23 sep 2016

Onderzoekers voor een sterker FWO
23 sep 2016

Beste collega,

Ongetwijfeld ervaart u hoe moeilijk het is in Vlaanderen om middelen te verwerven voor fundamenteel kennisverleggend onderzoek. De slaagkansen voor aanvragen bij het FWO bereiken een subkritisch niveau. De tijdsinvestering voor het schrijven en evalueren van projecten is hierdoor bijzonder inefficiënt geworden, en dit terwijl de werkdruk bij academici alsmaar toeneemt. Niet verwonderlijk dat heel wat onderzoekers hun ongenoegen uitten, evenwel voornamelijk binnen de eigen onderzoeksgemeenschap.
Naar aanleiding van opeenvolgende panel vergaderingen waarbij te veel excellente projecten niet kunnen gesteund worden, vonden we het nodig om ook aan de buitenwereld en de overheid duidelijk te maken dat het zo niet verder kan.
Met een klein team dat alle Vlaamse Universiteiten vertegenwoordigt, werd een opiniestuk opgesteld dat we spoedig publiek willen maken. De boodschap is: “Structureel gebrek aan middelen voor fundamenteel onderzoek bij het FWO bedreigt de Vlaamse kennismaatschappij”.
Deze brief kan maximale impact genereren als hij onderschreven wordt door zoveel mogelijk onderzoekers en belanghebbenden. Indien u vindt dat fundamenteel onderzoek beter moet gesteund worden bij het FWO, vragen we u de online petitie te ondertekenen.
Lees zeker ook het artikel 'Wetenschappers trekken aan alarmbel: Onze Vlaamse kennismaatschappij komt in gedrang' in Knack. 

Hartelijk dank voor uw steun!

Onderzoekers voor een sterker FWO, vertegenwoordigd door:
Annemie Bogaerts - UAntwerpen
Johan Hofkens – KULeuven
Alexander Sevrin - VUB
Marlies Van Bael - UHasselt
Veronique Van Speybroeck - UGent