Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Update Reglement Wetenschappelijke Integriteit    2 feb 2016

Update Reglement Wetenschappelijke Integriteit
2 feb 2016

Sinds 11 januari 2016 erkennen alle Vlaamse onderzoeksinstellingen het nieuwe reglement van de Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (VCWI). Met de ondertekening van het vernieuwde reglement van de VCWI wordt een nieuwe fase ingeluid in de bestrijding van het vervalsen van onderzoeksgegevens, plagiaat, het verzinnen van onderzoeksresultaten en andere vormen van wetenschappelijk wangedrag. 

De commissies wetenschappelijke integriteit (CWI's) van de universiteiten onderzoeken zelf klachten over wetenschappelijke integriteit. Voortaan kan al wie betrokken was in deze interne procedure ook een tweede advies vragen aan de VCWI (de beklaagde, de melder en de instelling). Dit tweede advies moet binnen de maand na het besluit van de CWI van de universiteit aangevraagd worden.
Nieuw is ook dat de VCWI voortaan op eigen initiatief algemeen advies kan uitbrengen over wetenschappelijke integriteit. Verder zijn er een aantal technische wijzigingen aan het reglement aangebracht (zoals een beschrijving van de procedure voor toekomstige reglementswijzigingen).

Meer info
Als u vragen hebt over integere onderzoekspraktijk kan u terecht bij Ann Peters.
Als u een vermoeden van een inbreuk wil melden, kan u terecht bij de CWI van UHasselt.