Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

FWO Reglementswijzigingen    15 feb 2017

FWO Reglementswijzigingen
15 feb 2017

De raad van bestuur van het FWO heeft reglementswijzigingen van twee financieringsprogramma’s goedgekeurd. Het gaat specifiek over wijzigingen binnen het ‘Krediet voor deelname aan een workshop of cursus in het buitenland’ en ‘Krediet voor organisatie van een wetenschappelijk congres in België’. De aangepaste reglementen gaan op 1 maart 2017 effectief van kracht.

Krediet voor deelname aan workshop of cursus in het buitenland
In het reglement werd een onderscheid gemaakt tussen het doelpubliek jonge en gevorderde onderzoekers. Het aangepaste reglement doet dit niet langer en schrijft voor dat het krediet bestemd is voor onderzoekers om zich te specialiseren via het volgens van een cursus of workshop. Daarnaast is in het vernieuwde reglement opgenomen dat onderzoekers de meerwaarde van het verblijf in het buitenland duidelijk in de aanvraag moeten motiveren. Wanneer de onderzoeker een bijdrage op de workshop of cursus geeft, dient hiervan een samenvatting in de aanvraag opgenomen te worden.

Krediet voor organisatie van een wetenschappelijk congres in België
Doorheen dit aangepaste reglement wordt niet langer gesproken over de organisatie van een wetenschappelijke bijeenkomst, maar wel van een wetenschappelijk congres. Daarnaast verduidelijkt het nieuwe reglement dat er een krediet van € 5.000 kan aangevraagd worden als cofinanciering voor het organiseren van een congres. Belangrijk is ook dat wetenschappelijke congressen waar deelnemers geen registratiekost moeten betalen, niet in aanmerking komen, evenals congressen in het kader van doctoral schools en expertenmeetings. Het congres waarvoor het krediet aangevraagd wordt moet namelijk een open karakter hebben en toegankelijk zijn voor iedereen.

Meer informatie?
Krediet voor deelname aan workshop of cursus in het buitenland
Krediet voor organisatie van een wetenschappelijk congres in België