Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Hervorming FWO mandaten en projecten    24 okt 2017

Hervorming FWO mandaten en projecten
24 okt 2017

De Raad van bestuur van het FWO heeft de krijtlijnen van de hervormingen van de verschillende steunprogramma's voor mandaten en fundamentele projecten goedgekeurd. Meer informatie over de programmawijzigingen vindt u hieronder.

Achtergrond
In oktober 2016 is FWO gestart met het hervormingsproces van de aspirant, SB-beurs, Krediet aan Navorser en onderzoeksprojecten programma's. Het uitgangspunt voor deze hervorming was het aanpakken van de toenemende aanvraagdruk en lage slaagkansen, de mogelijke belangenconflicten bij panelleden en de ongelijke competitie tussen aanvragers. Het hoofddoel van dit hervormingsproces is het ontwikkelen van een passend systeem voor de evaluatie van aanvragers en hun projecten en het verschaffen van meer werkingsmiddelen voor postdoctorale onderzoekers. De onderzoeksgemeenschap was actief betrokken bij het hervormingsproces via stakeholdersbijeenkomsten en gerichte sessies met vertegenwoordigers van "Onderzoekers voor een Sterker FWO" en de (Jonge) Academie.

Hervorming schetst
Onlangs zijn de krijtlijnen van de hervormingen van de programma's voor fellowships en fundamentele projecten van de FWO goedgekeurd. Meer informatie over het hervormingsproces vindt u op de website van de FWO. De belangrijkste wijzigingen van elk programma worden samengevat in deze presentatie van FWO.

Om een ​​soepele overgang te waarborgen en iedereen in staat te stellen tijdig aan te passen aan de nieuwe situatie, plannen de FWO een aantal overgangsmaatregelen, zoals aangegeven op de website. In de komende maanden zullen de hervormingen worden uitgewerkt in aangepaste reglementen en procedures die van toepassing zijn in de oproepen gelanceerd in het najaar van 2018.

Via deze nieuwsbrief zal de dienst Onderzoekscoördinatie (DOC) u op de hoogte houden en zodra alle aanpassingen door FWO zijn goedgekeurd, volgen er info sessies aan de Universiteit Hasselt. Ondertussen kunt u contact opnemen met de dienst Onderzoekscoördinatie (research@uhasselt.be) voor al uw vragen in verband met dit hervormingsproces.