Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Reglementswijzigingen reiskredieten FWO

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Reglementswijzigingen reiskredieten FWO    29 apr 2015

Reglementswijzigingen reiskredieten FWO
29 apr 2015

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) heeft haar reglementering omtrent de verschillende reiskredieten aangepast. De nieuwe reglementsvoorstellen zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het FWO en gaan op 1 oktober 2015 effectief van kracht. Dit betekent dat aanvragen voor een krediet voor een congres, workshop of buitenlands verblijf met vertrekdatum na 30 september 2015 onder de nieuwe reglementering vallen.

Algemeen
De nieuwe reglementering moet een aantal termen verduidelijken die voor alle reiskredieten van toepassing zijn. Zo verstaat het FWO onder een ‘internationale publicatie’  een peer-reviewed publicatie, opgenomen in Web of Science of in de VABB-SHW-lijsten. De term 'Europa' werd vervangen door Lidstaten van de Europese Economische Ruimte (E.E.R) of Zwitserland.

Deelname congres
Belangrijke reglementswijziging voor het krediet deelname aan een congres is het aantal publicaties. Vanaf 1 oktober 2015 vraagt het FWO om,  voor een kredietaanvraag voor een congres buiten de lidstaten van de E.E.R of Zwitzerland, bij voorkeur drie of meer peer-reviewed publicaties (opgenomen in WoS of VABB) voor te leggen. Voor congressen binnen de E.E.R of Zwitserland blijft de regel van minstens één peer-reviewed publictie (opgenomen in WoS of VABB) van toepassing.

Kort verblijf en workshop/cursus in het buitenland
Voor korte verblijven, workshops en cursussen die zeven dagen of minder in beslag nemen, kunnen onderzoekers niet lang een forfaitaire dagvergoeding bekomen. Wanneer de korte verblijven, workshops en cursussen meer dan zeven dagen in beslag nemen, krijgen onderzoekers, naast een vergoeding voor de verplaatsingskosten, wel een forfaitaire dagvergoeding.

Lang verblijf
Vanaf 1 oktober 2015, moeten onderzoekers die een FWO lang verblijf aanvragen, tijdens de volledige duur van het buitenlands verblijf hun salaris met een minimale aanstelling van 50% aan de kennisinstelling behouden.  
 
Meer info
Meer informatie over bovenstaande en andere aanpassingen aan de FWO reiskredieten, vind je terug in het reglement van het FWO.