Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Dienst Onderzoekscoördinatie

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DOELSTELLINGEN

De dienst Onderzoekscoördinatie (DOC) van de Universiteit Hasselt heeft een beleidsvoorbereidende, ondersteunende en uitvoerende rol binnen het intern onderzoeks- en doctoraatsbeleid van de Universiteit Hasselt. Kort samengevat zijn de kernwoorden van DOC: ondersteunen, informeren en stimuleren, monitoren en beheren.

Beleidsondersteuning
De dienst verzorgt de ondersteuning, voorbereiding en uitvoering van het onderzoeksbeleid van de UHasselt. DOC neemt het initiatief om het onderzoeksbeleid van de UHasselt - en de daaruit voortvloeiende onderzoeksactiviteiten - te ijken aan het externe onderzoeksbeleid. De dienst verzorgt de communicatie van het externe en interne onderzoeksbeleid naar geïnteresseerde onderzoekers. Het secretariaat van de Onderzoeksraad is ook in handen van de dienst Onderzoekscoördinatie.

Informeren, adviseren
De dienst Onderzoekscoördinatie geeft informatie, advies en ondersteuning op het vlak van:

Monitoren, beheren
De dienst Onderzoekscoördinatie staat in voor de opvolging en het beheer van:

  • het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) en andere onderzoeksbudgetten ter beschikking van de Onderzoeksraad
  • de verzameling van inhoudelijke gegevens en data ter ondersteuning van het onderzoeksbeleid
  • de permanente actualisering van de onderzoeksdatabanken
  • de proactieve verlening van onderzoeksinformatie aan interne onderzoekers
  • de vertegenwoordiging van de UHasselt in diverse onderzoeksgerelateerde instanties (FWO, VlAIOVLIR, ...)