Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Dienst Onderzoekscoördinatie

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MISSIE

De dienst Onderzoekscoördinatie heeft een informerende en ondersteunende rol voor onderzoekers van de UHasselt. Onderzoekers dienen op de hoogte te zijn van trends in het onderzoeksbeleid en van de interne, Vlaamse, federale en internationale onderzoeksfinanciering waarvoor ze in aanmerking komen. Wanneer een onderzoeker zijn rol wil opnemen in het onderzoeksbeleid, of een financieringsaanvraag wil indienen, mag hij of zij rekenen op de nodige ondersteuning van de dienst Onderzoekscoördinatie.

Met betrekking tot het interne onderzoeks- en doctoraatsbeleid, heeft  de dienst Onderzoekscoördinatie een beleidsvoorbereidende, ondersteunende en uitvoerende rol. Daarnaast geeft de dienst mee vorm aan het onderzoeksbeleid en de externe financieringsprogramma’s op diverse niveaus. Ze vertegenwoordigt het onderzoeksbeleid en de onderzoekscompetenties van de UHasselt ook extern.

Tot slot neemt de dienst Onderzoekscoördinatie het initiatief om het onderzoeksbeleid van de UHasselt - en de daaruit voortvloeiende onderzoeksactiviteiten - te ijken aan het externe onderzoeksbeleid. Daarbij aansluitend treedt zij op als coördinerende en ondersteunende dienst als het gaat om het ontwikkelen en implementeren van de nodige structuren, databanken, richtlijnen en reglementen.