Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Details onderzoeksgroep Verkeersveiligheid (TS)


Expertise van de onderzoeksgroep :

De onderzoekslijn 'strategische analyse' concentreert zich voornamelijk op instrumenten en modellen die analyse van de verkeersveiligheid voor strategische doeleinden toelaat, ondermeer ter ondersteuning van planvorming en beleid. De onderzoekslijn 'risico- en evaluatiestudies' concentreert zich vooral op de relatie tussen infrastructuur, omgeving, gedrag en de impact hiervan op de verkeersveiligheid.

Trefwoorden :
  • beleidsmonitoring
  • rijsimulatoronderzoek
  • risico- en evaluatiestudies
  • verkeersgedrag
  • verkeersveiligheid

Verantwoordelijke :
Tom BRIJS


Medewerkers van de onderzoeksgroep :

Seddigheh BABAEE
Salem BEYENE
Tom BRIJS
Kris BRIJS
Veerle COPS
Ariane CUENEN
Tim DE CEUNYNCK
Bart DE VOS
Helene DIRIX
Richard FRAMPTON
Ehitayhu HAGOS
Elke HERMANS
Sarah HERSHKO
Wisal KHATTAK
Hoang Nam LE
Andrew MORRIS
Nele MUYS
Man NGUYEN
Roeland PAUL
Nguyen Hoai PHAM
Evelien POLDERS
Veerle ROSS
Enoch SAM
Syyed SHAH
Yongjun SHEN
Yanchao SONG
Thomas STIEGLITZ
Kumar SUMIT
Ward VANLAAR
Ansar YASAR
Rui ZHANG



Projecten van de onderzoeksgroep 


Publicaties van de onderzoeksgroep 


Meer informatie : http://www.imob.uhasselt.be/index.php?page=31