Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Details onderzoeksgroep ArcK (ArcK)


Expertise van de onderzoeksgroep :

Als onderzoeksgroep van de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur richten we ons op ontwerpmatige, sociaal-culturele en ruimtelijke aspecten van onze gebouwde omgeving, van interieur tot stad. Onze onderzoekers, doctorandi en ontwerpers voeren fundamenteel en toegepast onderzoek uit waarbij de slogan van de faculteit, 'Design for Life', de leidraad vormt: met een multidisciplinaire aanpak en de mens als centraal element richten we ons op maatschappelijk belangrijke thema's. We hebben daarbij ook expliciete aandacht voor de mogelijkheden van ontwerpen als onderzoeksmethode (ontwerpend onderzoek). Het onderzoek tekent zich globaal bekeken af rond vijf onderzoekslijnenlijnen: Adaptive reuse/ Heritage (herbestemming): leegstaande kerkgebouwen, onderbenutte villa's, verlaten historisch erfgoed. Hoe kunnen we omgaan met dit patrimonium? Welke ruimtelijke scenario's zijn mogelijk of wenselijk en wat zijn hiervan de verschillende consequenties? Sustainability (duurzaamheid): het ecologische vraagstuk en de energieproblematiek hebben een steeds sterkere impact op onze gebouwde omgeving. Op welke manier kan duurzaamheid in het ruimtelijk ontwerpproces geïntegreerd worden en hoe kunnen ontwerpers ondersteund worden in hun zoektocht naar creatieve en duurzame oplossingen? Capacity building (participatie en capaciteitsopbouw): er zijn veel stakeholders in ruimtelijke ontwerp- en transformatieprocessen, zeker op stedenbouwkundige schaal, maar hoe kan men bestaande en toekomstige gebruikers engageren en actief betrekken in dit proces? Bieden nieuwe media hier nieuwe mogelijkheden? Designing for More (ontwerpen voor iedereen): hoe worden ruimtes gepercipieerd en ervaren door diverse groepen van gebruikers? Op welke manier kan men ruimtes ontwerpen waarin ook mensen met een functiebeperking goed functioneren zonder dat dit stigmatiserend wordt? Hoe kan belevingsgericht ontwerpen bijdragen aan de levenskwaliteit van bewoners? FRAME: deze onderzoekslijn, in samenwerking met de collega's van MAD-Research, focust op artistiek onderzoek en onconventionele vormen van kennisoverdracht die leiden tot nieuwe denkkaders voor beelden en ruimtes. De artistieke praktijk vormt een substantieel onderdeel van het onderzoek, als een vorm van denken in en door beelden en ruimtes.

Trefwoorden :
  • Belevingsgericht ontwerpen
  • Capaciteitsopbouw
  • Duurzaamheid
  • Herbestemming
  • Ontwerpend onderzoek
  • Participatie
  • Retail Design
  • Scenografie
  • Universal Design

Verantwoordelijke :
Jan VANRIE


Medewerkers van de onderzoeksgroep :

Syed Hamid AKBAR
Nadin AUGUSTINIOK
Charlotte BECKERS
Jo BERBEN
Richard BESHA
Chris BESSEMANS
Iris BEULS
Ann BOSSEREZ
Jo BROEKX
Asli CICEK
Ilse CLAES
Guy CLEUREN
Teodora CONSTANTINESCU
Elke COUCHEZ
Lieve CUSTERS
Rob CUYVERS
Roel DE RIDDER
Oswald DEVISCH
Stefan DEVOLDERE
Maretha DREYER
Hubert FROYEN
Bieke GEPTS
Oliva GONDA
Hannelore GOYENS
Joani GROENEWALD
Nonku GROOTBOOM
Els HANNES
Jasmien HERSSENS
Saidja HEYNICKX
Liesbeth HUYBRECHTS
Elke IELEGEMS
Vlad IONESCU
Naveed IQBAL
Bart JANSSENS
Kim JANSSENS
Shubira KALUGILA
Ermal KAPEDANI
Johannes KLAPS
Elke KNAPEN
Le LE
Inge LENS
Maria LEUS
Dieter LEYSSEN
Carmen MARTENS
Sarah MARTENS
Daniel MBISSO
Marie MOORS
Livin MOSHA
Naomi NEELEN
Saul NKINI
Erik NUYTS
Goda PALEKAITE
Teresa PALMIERI
Erik PELICAEN
Rudolf PEROLD
Ann PETERMANS
Micheline PHLIX
Kris PINT
Bie PLEVOETS
Peter PRINCEN
Evy PUELINCKX
Katelijn QUARTIER
Remco ROES
Barbara ROOSEN
Oksana SAVCHUK
Gwendoline SCHAFF
Tine SEGERS
Nadia SELS
Elisa SERVAIS
Godfrey SEVERE
Ruth STEVENS
Victoria TARANU
Koenraad VAN CLEEMPOEL
Jasper VAN DER LINDEN
Nick VAN LOY
Nikolaas VANDE KEERE
Jan VANRIE
Griet VERBEECK
Stefanie WECKX
Lieve WEYTJENS
Mela ZULJEVICProjecten van de onderzoeksgroep 


Publicaties van de onderzoeksgroep 


Meer informatie : http://www.fac-ark.be/