Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Details onderzoeksgroep Applied Computer Science Lab (ACSL)


Expertise van de onderzoeksgroep :

Het EDM verricht research in informatie- en communicatietechnologie (ICT) en heeft hierbij steeds oog voor mogelijke toepassing van het onderzoek in bedrijfsleven of maatschappij. Inhoudelijk concentreert het EDM zich op drie speerpuntdomeinen:

 • Computer graphics, met nadruk op de deelgebieden beeld- en videogebaseerde visualisatie, modelling, rendering en animatie;
 • Human-computer interaction, met onderzoek naar multimodale interactie in 3D en virtuele omgevingen, contextgevoelige en adaptieve gebruikersomgevingen, interactieve collaboratieve werkruimten, modelgebaseerde         gebruikersomgevingen en tenslotte user-centred software engineering;
 • Multimedia networking, geconcentreerd rond genetwerkte virtuele omgevingen, grootschalige virtual communities en interactieve multimediale systemen.

Het EDM participeert in iMinds, het Vlaams strategisch onderzoekscentrum voor ICT.

Trefwoorden :
 • MODELGEBASEERDE GEBRUIKERSOMGEVINGEN
 • (GENETWERKTE) VIRTUELE OMGEVINGEN
 • BEELD EN VIDEOGEBASEERDE VISUALISATIE
 • COMPUTER GRAPHICS
 • CONTEXTGEVOELIGE en ADAPTIEVE GEBRUIKERSOMGEVINGEN
 • GEBRUIKERSGERICHTE SOFTWARE ENGINEERING
 • MEDIAPRODUCTIE EN DISTRIBUTIE
 • MENS-MACHINE INTERACTIE
 • MODELING, RENDERING EN ANIMATIE
 • MULTIMODALE INTERACTIE IN 3D en VIRTUELE OMGEVINGEN

Verantwoordelijke :
Frank VAN REETH


Medewerkers van de onderzoeksgroep :

Philippe BEKAERT
Cindel BONNEUX
Jeroen CEYSSENS
Johan CLAES
Karin CONINX
Sven COPPERS
Tom DE WEYER
Fabian DI FIORE
Mariano DI MARTINO
Eva GEURTS
Tom HABER
Mieke HAESEN
Joris HERBOTS
Lode JORISSEN
Ingrid KONINGS
Mannu LAMBRICHTS
Wim LAMOTTE
Danny LEEN
Jori LIESENBORGS
Hendrik LIEVENS
Kris LUYTEN
Deeman MAHMOOD
Robin MARX
Erwin MEEKERS
Isaac MEERS
Raf MENTEN
Nick MICHIELS
Steven MOONEN
Frank NEVEN
Jeroen PUT
Peter QUAX
Raf RAMAKERS
Wim RAMAKERS
Jakob RANDA
Kristel RENAERS
Pieter ROBYNS
Gustavo ROVELO RUIZ
Supraja SANKARAN
Rosa Lilia SEGUNDO DIAZ
Kaihara TOSHIKI
Jan VAN DEN BERGH
Bram VAN DEURZEN
Frank VAN REETH
Brecht VANDEVOORT
Bram VANHERLE
Stijn VANSUMMEREN
Tom VEUSKENS
Maarten WIJNANTSProjecten van de onderzoeksgroep 


Publicaties van de onderzoeksgroep 


Meer informatie : https://www.edm.uhasselt.be