Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Details onderzoeksgroep Organische en Bio-polymere Chemie (IMOOBPC)


Expertise van de onderzoeksgroep :

De onderzoeksgroep 'Organische en (Bio)Polymere Chemie' (OBPC) focust op de synthese, karakterisering en toepassingen van geavanceerde functionele (macro)moleculaire materiaalsystemen. De onderzoeksgroep omvat verschillende subgroepen met een specifieke en complementaire expertise, die nauw samenwerken en opereren binnen het speerpuntenbeleid van het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO) van de Universiteit Hasselt (o.a. via 'imomec', het geassocieerd labo van IMEC vzw). Zowel fundamenteel als meer toegepast onderzoek worden uitgevoerd en een voornaam aandachtspunt is de opleiding van doctoraatsstudenten. De OBPC-groep heeft ook een lange traditie van wetenschappelijke samenwerking binnen Europese, nationale en regionale projecten en levert eveneens diensten aan industriële partners en onderzoeksinstellingen. De afgelopen jaren is ook een specifieke expertise ontwikkeld rond flowchemie.

- 'Biomolecule Design Group' (BDG) Prof. dr. Wanda Guedens, Prof. dr. Peter Adriaensens: De BDG-groep focust op in vitro/vivo functionalisatie van biomoleculen en de optimalisatie van de covalente en georiënteerde koppeling van deze biomaterialen op (vaste) dragers.

- 'Design & Synthesis of Organic Semiconductors' (DSOS) Prof. dr. Wouter Maes, dr. Laurence Lutsen (imomec): De voornaamste expertise van de DSOS-groep behelst het ontwerp, de synthese en de karakterisering van organische halfgeleidende materialen - geconjugeerde polymeren zowel als 'kleinere' moleculen - en hun integratie in organische elektronica (zonnecellen, fotodetectoren, LED's, transistoren, chemo/biosensoren,...) en theranostica, strevend naar de rationalisatie van structuur-eigenschapsrelaties. Deze activiteiten zijn sterk ingebed binnen het onderzoeksinstituut IMO (en het geassocieerd labo imomec), hetgeen de interactie met materiaalfysici bevordert en toegang verschaft tot een breed gamma aan moderne (analyse)apparatuur.

- 'Nuclear Magnetic Resonance' (NMR) Prof. dr. Peter Adriaensens: In de NMR-groep ligt de nadruk op de kwantitatieve en niet-invasieve bepaling van de microstructuur, moleculaire dynamica en fasemorfologie van (o.a.) polymere materialen d.m.v. moderne vloeistof en vaste stof NMR (relaxatie)experimenten ter opheldering van macroscopische materiaaleigenschappen.

- 'Hybrid Materials Design' (HyMaD) Prof. dr. Dirk Vanderzande, dr. Laurence Lutsen (imomec): De HyMad-groep legt zich toe op het ontwerp en de synthese van organische-anorganische hybride materialen die specifieke elektrische en/of optische eigenschappen vertonen. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar het gebruik van supramoleculaire interacties die bijdragen tot de vorming van nano-gestructureerde hybride materiaalsystemen met functionaliteit in zowel de organische als de anorganische component. Mogelijke toepassingen in het domein van zonnecellen, LED's en detectoren worden eveneens onderzocht.

- 'Polymer Reaction Design' (PRD) Prof. dr. Tanja Junkers: De PRD-groep streeft naar de ontwikkeling van nieuwe materialen via moderne polymeersyntheses. Alle elementaire stappen in het polymerisatieproces worden onderzocht - van de fundamenten en kinetica van polymerisaties tot en met het ontwerpen van nieuwe reactiemechanismen - met het oog op de constructie van nieuwe polymere materialen met specifieke toepassingen.

Trefwoorden :
 • FLOWCHEMIE
 • GECONJUGEERDE POLYMEREN
 • GECONTROLEERDE RADICALAIRE POLYMERISATIES
 • GEFUNCTIONALISEERDE BIOMOLECULEN
 • HYBRIDE ORGANISCHE-ANORGANISCHE MATERIALEN
 • NMR (VLOEISTOF/VASTE STOF)
 • ORGANISCHE ELEKTRONICA
 • ORGANISCHE SYNTHESE
 • PEROVSKIETMATERIALEN
 • POLYMERISATIEKINETICA
 • THERANOSTICA

Verantwoordelijke :
Dirk VANDERZANDE


Medewerkers van de onderzoeksgroep :

Omar BECKERS
Tom CARDEYNAELS
Srujan CHERUKU
Thomas CLEIJ
Jeroen DE NEVE
Dries DE SLOOVERE
Jasper DECKERS
Paul-Henry DENIS
Rafael DERA
Dries DEVISSCHER
Jan GELAN
Sam GIELEN
Geert-Jan GRAULUS
Wanda GUEDENS
Rebekka HANSEN
Gael HEINTGES
Roald HERCKENS
Sofie HOUBEN
Tanja JUNKERS
Mathias KELCHTERMANS
Jurgen KESTERS
Alexander KRIVCOV
Ruben LENAERTS
Laurence LUTSEN
Wouter MAES
Lowie MAES
Erika MERTENS
Martijn MERTENS
Bryn MONNERY
Simon PAREDIS
Huguette PENXTEN
Louis PITET
Greg QUINTENS
Svitlana RAILIAN
Gijs RAMAKERS
Jorne RAYMAKERS
Gunter REEKMANS
Maarten RUBENS
Sander SMEETS
Huong TRAN
Kaat VALKENEERS
Wouter VAN GOMPEL
Luk VAN LOKEREN
Tom VANDERMEEREN
jochen VANDERSPIKKEN
Dirk VANDERZANDE
Pieter VERSTAPPEN
Kirsten VERSTRAETE
Frederik VERSTRAETEN
Jeroen VRIJSEN
Neomy ZAQUENProjecten van de onderzoeksgroep 


Publicaties van de onderzoeksgroep Meer informatie : http://www.uhasselt.be/imo/