Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Projecten van ArcK


Recente projecten


Projectovereenkomsten onderzoek

Inclusief toerisme als businesstransformator voor logiesverstrekkers en bedrijven  (R-10059)
Cultuur, ouderen en ontwerp: Het integreren van cultuur en welbevinden in theorieën van woningontwerp voor ouderen  (R-9776)
Ontwikkeling van huisvesting vanuit toeristische perspectieven in Bagamoyo Tanzania - Integratie van lokale en buitenlandse ontwerpoverwegingen opnieuw bekeken  (R-9311)
Aspecten van herbestemming voor erfgoedsites op basis van participatie met de lokale bevolking; Een onderzoek naar stedelijke regeneratie van de historische stadskern in Bagamoyo, Tanzania  (R-9896)
IOF mandaat Lieve Weytjens (ARK)  (R-9967)
Fototentoonstelling TASTbare verbeelding  (R-9942)
Een architectuuronderzoek naar de transformatie van traditionele ambachtelijke dorpen naar eco-villages in peri-urbane gebieden in Vietnam: duurzame ontwikkelingen in stedenbouw  (R-9052)
Herbestemming van Erfgoed: naar een geïntegreerd evaluatiekader  (R-9459)
KalkHennep_VL : Ontwikkeling van ontwerp- en uitvoeringsondersteuning voor de toepassing van kalkhennep in de Vlaamse bouwsector.  (R-9086)
Onderaannemingsovereenkomst met a2o architecten ikv bestek TZ/18026 voor Stad Aarschot : " Ontwerp- en participatieopdracht stadsvernieuwingsproject: De Torens"  (R-10163)
Onderzoek naar knelpunten en potenties van nieuw Vlaams ruimtelijk beleid voor projectgebied 'Fruitspoor' ikv BRV-proeftuin  (R-9036)
De rol van actoren bij het creëren van stedelijke omgevingen en het ondersteunen van het levensonderhoud (een geval van handelscorridors in Dar es Salaam, Tanzania)  (R-9051)
Internationale Coördinatie Actie: EIDD - Design for All Academic Network (DfA ACANET)  (R-8239)
RETAX - Het hervormen van de belasting op inkomsten uit onroerend vermogen in Vlaanderen  (R-8748)
The politics of design. Onderhandelen over en het creëren van toekomstmogelijkheden voor participatief ontwerp  (R-9258)
Practice - Een artistieke methodologie voor multisensorieel leren  (R-8164)
ZORGzame ontwerpmethodes: onderzoek naar multisensoriële grenzen die intimiteit kunnen faciliteren en zo servicescapes in zorg verbeteren.  (R-8176)
Duurzaamheidsbeoordelingsinstrumenten: toepasbaarheid en impact op het bouwproces voor de Tanzaniaanse bouwindustrie.  (R-8026)
Capaciteitsopbouw als insteek om bestaande verkavelingen te transformeren tot slimme en robuuste stedelijke ecosystemen  (R-7904)
Raamovereenkomst voor de overheidsopdracht voor het "uitwerken en realiseren van participatieplannen en - acties" dienst van de Stad Hasselt ref 2017-1773  (R-7957)
De invloed van inheemse woonpraktijken op eco-toerisme: de case van de pastorale Masai gemeenschappen langs nationale parken.  (R-7729)
Grote parken: sociale en ecologische veerkracht in overstromingsgebieden  (R-7730)
PXL doctoraat van Patricia Domingues  (R-7756)
CHEurope  (R-7340)


Projectovereenkomsten onderwijs

De civic-stage als sluitstuk van de leerlijn civic-reflectie  (R-9795)
Project Stimuleringsfonds internationalisering 2019: CAPA.CITY automnschool  (R-9941)
Intermerz: Een verkenning van de visuele/didactische mogelijkheden van internationalisering binnen de context van een multidisciplinaire bachelor-oefening  (R-9476)

Archief (*)


Projectovereenkomsten onderzoek

2019
2018
2017
2016
2015
2014


Projectovereenkomsten onderwijs

2019
2018
2017
2015


(*) Van de laatste 5 jaar