Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Projecten van ArcK


Recente projecten


Projectovereenkomsten onderzoek

Verkennend onderzoek ter voorbereiding van de focus en aanpak van een praktijkgericht onderzoek voor Kunst in Opdracht in de publieke ruimte  (R-10392)
Inclusief toerisme als businesstransformator voor logiesverstrekkers en bedrijven  (R-10059)
Cultuur, ouderen en ontwerp: Het integreren van cultuur en welbevinden in theorieën van woningontwerp voor ouderen  (R-9776)
Aspecten van herbestemming voor erfgoedsites op basis van participatie met de lokale bevolking; Een onderzoek naar stedelijke regeneratie van de historische stadskern in Bagamoyo, Tanzania  (R-9896)
IOF mandaat Lieve Weytjens (ARK)  (R-9967)
Fototentoonstelling TASTbare verbeelding  (R-9942)
Een architectuuronderzoek naar de transformatie van traditionele ambachtelijke dorpen naar eco-villages in peri-urbane gebieden in Vietnam: duurzame ontwikkelingen in stedenbouw  (R-9052)
Herbestemming van Erfgoed: naar een geïntegreerd evaluatiekader  (R-9459)
KalkHennep_VL : Ontwikkeling van ontwerp- en uitvoeringsondersteuning voor de toepassing van kalkhennep in de Vlaamse bouwsector.  (R-9086)
Onderaannemingsovereenkomst met a2o architecten ikv bestek TZ/18026 voor Stad Aarschot : " Ontwerp- en participatieopdracht stadsvernieuwingsproject: De Torens"  (R-10163)
De rol van actoren bij het creëren van stedelijke omgevingen en het ondersteunen van het levensonderhoud (een geval van handelscorridors in Dar es Salaam, Tanzania)  (R-9051)
Internationale Coördinatie Actie: EIDD - Design for All Academic Network (DfA ACANET)  (R-8239)
RETAX - Het hervormen van de belasting op inkomsten uit onroerend vermogen in Vlaanderen  (R-8748)
The politics of design. Onderhandelen over en het creëren van toekomstmogelijkheden voor participatief ontwerp  (R-9258)
Practice - Een artistieke methodologie voor multisensorieel leren  (R-8164)
ZORGzame ontwerpmethodes: onderzoek naar multisensoriële grenzen die intimiteit kunnen faciliteren en zo servicescapes in zorg verbeteren.  (R-8176)
Duurzaamheidsbeoordelingsinstrumenten: toepasbaarheid en impact op het bouwproces voor de Tanzaniaanse bouwindustrie.  (R-8026)
Capaciteitsopbouw als insteek om bestaande verkavelingen te transformeren tot slimme en robuuste stedelijke ecosystemen  (R-7904)
De invloed van inheemse woonpraktijken op eco-toerisme: de case van de pastorale Masai gemeenschappen langs nationale parken.  (R-7729)
Grote parken: sociale en ecologische veerkracht in overstromingsgebieden  (R-7730)
PXL doctoraat van Patricia Domingues  (R-7756)
CHEurope  (R-7340)


Projectovereenkomsten onderwijs

Stimuleringsfonds internationalisering  (R-10368)
De civic-stage als sluitstuk van de leerlijn civic-reflectie  (R-9795)
Intermerz: Een verkenning van de visuele/didactische mogelijkheden van internationalisering binnen de context van een multidisciplinaire bachelor-oefening  (R-9476)

Archief (*)


Projectovereenkomsten onderzoek

2019
2018
2017
2016
2015


Projectovereenkomsten onderwijs

2019
2018
2017
2015


(*) Van de laatste 5 jaar