Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Projecten van Centrum voor Statistiek


Recente projecten


Projectovereenkomsten onderzoek

Kwantielschatting voor multivariate data via de multivariate veralgemeende hyperbolische verdeling  (R-12215)
Topologische en Visuele Analyses voor het Karakteriseren van Slaapapneu: Inzicht in Multidimensionale Signalen.  (R-12224)
De ontwikkeling van bio-informatica methodes voor de analyse van genomische datasets voor gepersonaliseerde gezondheidzorg  (R-12281)
Machine-learning-verbeterde identificatie van elektronentransporterende biomoleculen in elektro-actieve microorganismen door combinatie van Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry (ToF-SIMS) en Scanning Probe Microscopy (SPM) data.  (R-12314)
Modellering van hoogdimensionale multivariate overlevingsgegevens met clustering gebruikmakend van frailty en copula modellen.  (R-11950)
Integromics - Op weg naar integratie van grote biomoleculaire gegevens om systeem-biologie mogelijk te maken  (R-11978)
BOF 2021 incentive financiering voor "MiMMic: Massaspectrometrie in metabolomica-onderzoek op microbioom."  (R-11952)
Multi-model inferentie voor benchmark dosis  (R-11834)
Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het doctoraat van Alejandro Correa Rojo: "Xomics data analyse en integratie in precieze gezondheidszorg"  (R-11724)
Bio-informatische analyse van volledige genoomgegevens voor precieze gezondheid.  (R-12080)
Subsidieovereenkomst tussen Universiteit Hasselt en Janssen Vaccines & Prevention BV  (R-11873)
Op de universiteit van vandaag werken we aan nieuwe technieken gebaseerd op tumor heterogeniteit in pathologisch beelden voor predictieve geneeskunde en diagnostiek.  (R-11405)
ADMIRE: Ontrafelen van associaties, causaliteit en biomerkers in translationeel microbioom onderzoek.  (R-11406)
DESCARTES - infectieziekten economie en artificiële intelligentie met garanties  (R-11433)
Diamant voor chip-gebaseerde kwantumdetectie in bio-elektrische multi-electrode opnames van menselijke iPSC afkomstige neuronen en axonale netwerken.  (R-11434)
Kans voor verbeterde predictie: een nieuw concept in statistische besluitvorming  (R-11615)
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie voor het project Milieu en Gezondheid. Project uitgevoerd tussen UA, KUL, UH, UGent, VUB, VITO en PIH.  (R-11795)
Overeenkomst betreffende de cofinanciering van grote rekencapaciteit aan de UHasselt en de AUHL-periode 2021  (R-11864)
'Cross-omics ' data analyse en integratie in precieze gezondheidszorg .  (R-11733)
Geospatiale controle van opkomende infectieziekten in reële tijd  (R-10967)
Statistische methodes om proteïne-abundanties te schatten aan de hand van peptide-massa-spectrometrie.  (R-11125)
Ontwikkeling van een evidence based proof of concept zorgpad voor Niet-Alcoholische Vette Leverziekte in Vlaanderen.  (R-11217)
Van data tot kennis in microbioom onderzoek – de rol van visuele analyse.  (R-12187)
Niet-parametrisch schatten van tijdafhankelijke associatiematen voor bivariate gecensureerde tijd-tot-event gegevens  (R-10786)
Hoogdimensionale clustering, biclustering, voorspelling en geïntegreerde analyse van enkelvoudige cel RNAseq-gegevens  (R-11906)
BOF Covid19-Noodfonds: DSI COVID-19 team  (R-10889)
Epidemiologisch onderzoek om de gevolgen van COVID-19 voor de volksgezondheid, de economie en de maatschappij in Europa tot een minimum te beperken "EpiPose"  (R-10827)
Een informatie-theoretische aanpak voor de evaluatie van correlaten van bescherming in een vaccinatie-omgeving.  (R-10572)
Samenwerkingsovereenkomst tussen UHasselt en VITO betreffende het doctoraat van Murih Pusparum, met als titel: "PRIBE: Personalised Reference Intervals for integrated Biomarkers through new statistical methods and unique longitudinal data"  (R-10225)
ERC POC project: DEFOG : Een data science instrument voor het voorspellen van epidemieën  (R-10150)
Gepersonaliseerde referentie-intervallen voor geïntegreerde biomarkers via nieuwe statistische methoden en unieke longitudinale gegevens  (R-10165)
Dynamiek van Hepatitis E virus infecties in Belgische varkensbedrijven  (R-10087)
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een subsidie voor het onderzoeksprogramma Artificiële Intelligentie (AI) Vlaanderen  (R-10106)
IOF mandaat Sarah Vercruysse en Emiliano Mancini (Data Science)  (R-9959)
ELIXIR Infrastructuur voor Data en Services om Life-Sciences Onderzoek in Vlaanderen te versterken  (R-10160)
Verklaarbaar machinaal leren, modellen voor predictie, en causale besluitvorming, toegepast op medische data.  (R-10168)
FWO internationale samenwerking met Polen: Computationele methoden voor massaspectrometriedata met hoge resolutie en massale parallelle sequencing  (R-9605)
Onwikkeling en toepassing van spatio-temporele modellen voor de schatting van het voorkomen van infectieziekten in West- en Zuid-Afrika.  (R-8991)
MSCA-IF project "ECODIS" van Dieter Heylen.  (R-8902)
Een nieuwe uitdaging in mass spectrometrie: Computationele lipidomics in massaspectrometrische beeldvorming.  (R-8547)
Effectiviteit van beheersovereenkomsten voor akker- en weidevogels (broedplaats, voedsel en broedsucces)  (R-8699)
Bayesiaanse methoden om historische data te includeren in Fase I en Fase II klinische studies  (R-8141)
Statistische methoden voor het schatten van infectieziektenparameters en individuele heterogeniteit gebruikmakend van multivariate serologische gegevens  (R-8133)
De ontwikkeling en toepassing van flexibele, multivariate modellen voor current status en count data, met toepassingen in HIV-discordance bij koppels en abortus, perinatale en infant mortaliteit in Mozambique.  (R-8134)
Statistische besluitvorming voor variërende coëfficiënten functies en kwalitatieve voorwaarden  (R-5210)


Projectovereenkomsten onderwijs

Online samenwerking in het kader in wiskundige modellering voor leraren in opleiding in het STEM onderwijs  (R-12114)
Van monitoring tot beleid: iedereen kan bijdragen  (R-11927)
VLIRUOS ITP project 2020-2021: Platformontwikkeling voor een E-learning systeem in Biostatistiek/Statistiek  (R-10276)
VLIR Joint project 2020  (R-10761)
Erasmus+ - Becoming: Opleidingsdeskundigen van de toekomst: Ontwikkelen van competenties rond bio-informatica en biostatistiek bij Europese biomedische studenten  (R-10739)
Modelleringsweek wiskunde - probleemoplossend werken "in-silico"  (R-9793)
Statistieken voor ontwikkeling in Indonesië  (R-9600)
Cubaans-Vlaams trainings- en onderzoeksprogramma in datawetenschappen.  (R-9309)
Statistieken voor ontwikkeling  (R-9371)
Master in de Statistiek  (R-8059)

Archief (*)


Projectovereenkomsten onderzoek

2020
2019
2018
2017

Spil: Spillover van Leptospira naar eilandpolulatie van de eilandvos.  (R-7059)
Experimentele analyse van temperatuurseffecten op intraspecifieke biodiversiteit  (R-8179)
Francqui leerstoel Peter J. Diggle  (R-8403)
De statistische analyse van data over besmettelijke ziekten.  (R-8140)
Technische ondersteuning voor verwerking van wintertellingen van akkervogels op vogelvoederpercelen in Haspengouw.  (R-8278)
FWO reiskrediet voor een kort verblijf in het buitenland ikv het 9e jaarlijkse Zomerschool Statistiek en Modelleren van Infectieziekten 17-21/07/2017 Seattle USA  (R-7996)
Het modelleren van de impact van gecombineerde HIV preventie interventies op HIV incidentie in vissersgemeenschappen in Uganda.  (R-7414)
Machine learning modellen voor de integratie van genexpressie en methylatie profielen met toepassingen in kanker  (R-7848)
Samenwerkingsovereenkomst tussen UHasselt, UAntwerpen en VITO betreffende het doctoraat van Joris Van Houtven  (R-8830)
Schatten in grote-schaal heterogene en heteroscedastische kwantiel regressie  (R-7534)
Het schatten van leeftijds- en tijdsafhankelijke epidemiologische parameters voor kinkhoest in België gebruikmakend van breed toepasbare modellen en seriële serologische en incidentie gegevens  (R-7543)
STATISTISCHE ANALYSE VAN NEXT-GENERATION SEQUENCING DATA  (R-7699)
De invloed van therapie succes met "direct acting" antivirale (DAA) middelen op de dynamiek van hepatitis C virus transmissie in HIV/HCV gecoïnfecteerde MSM populatie  (R-7861)
ELIXIR  (R-8371)Projectovereenkomsten onderwijs

2018
2017


(*) Van de laatste 5 jaar