Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Projecten van Milieubiologie


Recente projecten


Projectovereenkomsten onderzoek

Literatuurstudie naar verplaatsingsmodellen die gebruikt kunnen worden bij de modellering van dynamische blootstelling aan luchtverontreiniging  (R-10353)
Het prenataal exposoom en de foetale programmering van het cardiovasculair systeem: de rol van het dynamische telomeerverouderingsproces.  (R-10001)
Microorganismen voor duurzame intensificatie van de landbouw - industriële hennep  (R-10229)
Bio-visualisatie en groottebepaling van deeltjes vrijgezet tijdens verbranding ter bepaling van toxiciteit na transplacentale translocatie van moeder naar foetus.  (R-10235)
Verbetering van de omgevingsluchtkwaliteit door gebruik te maken van plant–microbe interacties om fossiele brandstof-gerelateerde vluchtige organische stoffen te ontgiften  (R-10015)
Van wortel tot blad en weer terug: door cadmium geïnduceerde onderlinge afhankelijkheid van wortel- en bladreacties gerelateerd aan glutathion en ethyleen  (R-10063)
Toepassing van Lemna minor in saneringstrategie  (R-10194)
Profileren van stamcelreacties tegen chemische stress van deeltjes  (R-9782)
Onderzoek naar de effecten van global change op de migratiepatronen van vogels: de case van de Europese Nachtzwaluw  (R-9983)
Onderzoek naar het effect van veerkracht in de perinatale periode (EF 56)  (R-10180)
Onderzoeksproject Kom op Tegen Kanker: T-CAB  (R-10234)
Karakterisatie van het zaad microbioom van Trifolium repens groeiend op zink en lood verontreinigd mijnafval van verschillende ouderdom  (R-9902)
IOF mandaat Kathleen Smolders (CMK)  (R-9958)
INCALO: ERC-POC 2018: Interne zwarte koolstofbelasting: validatie van een nieuwe biomarker  (R-9679)
AnaEE-Vlaanderen: Geïntegreerde infrastructuur voor experimenteel ecosysteemonderzoek  (R-10090)
De connectie tussen mitochondriale en telomeerschade in pasgeborenen: TP53, SIRT1 and PPARGC1 alfa als centrale spelers?  (R-9401)
Functioneren van het fotosynthese apparaat, metabole en microbiële verdedigingssystemen bij ecotypen van Dianthus carthusianorum L, afkomstig van niet-metaal- en metaalgepollueerde gronden na blootstelling aan toxische concentraties lood, cadmium en zink  (R-9435)
Roetdeeltjes in luchtvervuiling en neurobiologische gevolgen: focus op de translocatie en intermediaire mechanismen  (R-9579)
Biochars toegevoegde waarde in duurzaam landgebruik met gerichte toepassingen in processen, substraat- & (toekomstbestendige) openveld-teelt  (R-9613)
De impact van nutrientenhomeostase, de oxidative balans, de celcyclus en hun interactie op cadmium-ge·induceerde groeibeperking van planten.  (R-9068)
Blootstelling en effecten van parabenen op DNA-methylatie, schildklierhormonen bij pasgeborenen en neurocognitieve vaardigheden op 4-jarige leeftijd  (R-9070)
BIO-PHOTOVOLTAÏSCHE FYTOREMEDIATIE  (R-9112)
Het ontrafelen van de verborgen routes van geïnhaleerde roetdeeltjes afkomstig van luchtverontreiniging  (R-9176)
Economische waardering van klimaatveranderingseffecten op ecosysteemdiensten opgeleverd door droge heide  (R-9188)
Onderzoeksovereenkomst in het kader van doctoraat Pol Laanen  (R-9261)
Onderzoeksovereenkomst in het kader van doctoraat Pol Laanen  (R-9264)
STOP : Wetenschap en technologie in de strijd tegen obsesitas bij kinderen  (R-8964)
Fytostabilisatie van mijnsites met inheemse aromatische planten voor de bevordering van regionale micro-economieën.  (R-8546)
Het ontrafelen van het cadmium-geïnduceerd cellulair signaleringsnetwerk in planten. Orgaan-specifieke responsen  (R-8697)
Effectiviteit van beheersovereenkomsten voor akker- en weidevogels (broedplaats, voedsel en broedsucces)  (R-8699)
EcoCities: Groenwanden en -daken als bron voor ecosysteemdiensten in onze toekomstige steden  (R-8838)
Milieu-koolstofgehalte deeltjesdetectie: een gat in de markt?  (R-8228)
Blootstelling aan fijn stof en veroudering in het ENVIRONAGE geboortecohort: integratie van inflammatie en telomeren  (R-8154)
Bonus extern doctoraat Vincent Stevens  (R-8170)
Zorgt misclassificatie van blootstelling voor een foute inschatting van de acute cardiovasculaire effecten van verkeersgerelateerde luchtvervuiling?  (R-8197)
Mitochondriomics als kroniek van bloostelling aan luchtverontreininging tijdens de eerste levensfase en de effecten op cardiovasculaire en cognitieve functie bij kinderen  (R-8198)
Foetaal microchimerisme en gezondheid bij de moeder: een moleculair epidemiologish onderzoek  (R-8253)
Samenwerkingsovereenkomst tussen UHasselt en WIV ivm het onderzoeksproject : 'HubiHIS'  (R-8871)
Endoreduplicatie in Arabidopsis thaliana planten blootgesteld aan cadmium een trigger voor acclimatie?  (R-7524)
Prenatale acrylamideblootstelling, acrylamide-gerelateerde genexpressie en interactie met genetische polymorfismen: associaties met peri- en postnatale onwikkeling  (R-7538)
Partnership agreement ikv het Europees project HBM4EU : Europees Humaan Biomonitoring Initiatief  (R-7804)
Translocatie van roetdeeltjes van moeder naar foetus. De ontwikkeling van een nieuwe interne label-vrije biomarker van blootstelling en het gebruik in studies over programmering van ziekte en gezondheid in het vroege leven.  (R-7863)
Invloed van natuur op verdeling mentale gezondheid  (R-8490)
De synergie tussen planten en micro-organismen als innovatief, duurzaam antwoord op luchtvervuiling  (R-7228)
Ecosysteemdiensten in de stad: planten doen hun werk, doet beleid het hare?  (R-7312)
Residentiële omgeving groenheid, blootstelling aan verkeer en maternale stress als determinanten van neurocognitieve en neurologische ontwikkeling in het eerste decennium van het leven bij een tweeling en drieling  (R-7351)
Langetermijnmonitoring van de hermeandering van de verlegde Witte Nete in Dessel 2016-2021  (R-7141)
De impact van nieuwe risicofactoren HIV-infectie en luchtvervuiling op de ontwikkeling van cardiovasculaire ziektes in de Kaapstad regio in Zuid-Afrika: kunnen veranderingen in de retina vasculatuur gebruikt worden als vroege effect biomerker?  (R-6623)
Het aanwenden van plant-microorganisme samenwerkingsverbanden om de concentratie en toxiciteit van fijn stof in stedelijk gebied te verminderen: een multidisciplinaire benadering  (R-6743)
De effecten van cadmium op groeiregulatie in maïsbladeren  (R-6890)
Steunpunt Milieu en Gezondheid  (R-7013)
Project Collaboration Agreement tussen Norwegian Institute of bioeconomy (NIBIO) en Universiteit Hasselt (UH) ikv het Biofresh project : Bioeconomic production of fresh greenhouse vegetables in Norway.  (R-7212)
Exploratie en modellering van de spatio-temporele relaties tussen respiratoire gezondheid en biodiversiteit met behulp van individueel draagbare sensortechnologie.  (R-7065)
Placentaire moleculaire patronen, geassocieerd met prenatale omgevingsblootstelling, die effecten op de ontwikkeling van het zenuwstelsel in een vroege fase van het leven kunnen voorspellen.  (R-6385)
Biomerkers om complexe ziektes te voorspellen vroeg in het leven.  (R-6521)
Optimalisatie van UHasselt Ecotron  (R-6343)
BOF apparatuurfonds: Next generation Sequencing infrastructuur  (R-6344)
ECO (Plantenecologie en Milieubiologie)  (R-7995)
De associatie tussen blootstelling aan fijn stof en de microvasculatuur bij kinderen.  (R-5491)


Projectovereenkomsten onderwijs

Deelproject 'Sustainable risk management plan for biodiversity and food production in the eastern region of Cuba' in het kader van de IUS-samenwerking met Universidad de Oriente Cuba  (R-10034)
Development of a Rapid Point of Care Device for Tuberculosis Diagnosis in Morocco  (R-8770)

Archief (*)


Projectovereenkomsten onderzoek

2018
2017
2016
2015

Het voorspellen van de effecten van klimaatverandering op koolstofvastlegging door heidevelden: de rol van multitrofische interacties tussen bodem organismen  (R-6384)
Onderzoeksovereenkomst in het kader van het doctoraat van Jackline Mwihaki Kariuki  (R-6390)
Onderzoeksovereenkomst in het kader van het doctoraat van Anu Yadav  (R-6391)
Prenatale acrylamideblootstelling, acrylamide-gerelateerde genexpressie en interactie met genetische polymorfismen: associaties met peri- en postnatale onwikkeling  (R-6402)
Regulatie van acute responsen in Arabidopsis thaliana planten blootgesteld aan cadmium. Van signaaltransductie tot acclimatie  (R-6403)
IOF mandaat CMK Nele Weyens 2015-2018  (R-6432)
Opheldering van onbekende milieu-aspecten in een opkomende industriële tak: de effecten van nano-zilver op planten en hun geassocieerde plantengroei bevorderende micro-organismen  (R-6455)
Uitvoering van het APHEIS-programma in de 3 Belgische gewesten : Invloed van de luchtkwaliteit op de gezondheid - Epidemiologie  (R-6172)
Micro-organismen geassocieerd met Salix atrocinerea en reacties op metaalstress: mogelijke toepassingen om de fytoremediatie van verontreinigde bodems te verbeteren  (R-5866)
Karakterisatie van zinktolerantiegenen in de ectomycorrhizaschimmel Suillus luteus in het kader van de optimalisatie van fytostabilisatie van metaal-verontreinigde gronden.  (R-6045)
Determinanten van gezonde ontwikkeling en veroudering tijdens de eerste twee decennia van het leven: van het telomeerinteractoom naar klinische fenotypes  (R-6052)

2014


Projectovereenkomsten onderwijs

2019
2018


(*) Van de laatste 5 jaar