Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Projecten van Centrum Overheid en Recht


Recente projecten


Projectovereenkomsten onderzoek

Het beginsel van onbeperkte vrije mededinging bij overheidsopdrachten  (R-11236)
Leidt de Europese Unie aan een omgevingsrechtelijk democratisch tekort? Toegang tot informatie en publieke participatie in omgevingsrechtelijke besluitvorming in een vergelijkend perspectief.  (R-11363)
Vijf jaar na de migratiecrisis: hoe succesvol waren de Europese en nationale kaders in de integratie van migranten op de arbeidsmarkt en hun toegang tot onderwijs? Een vergelijkend onderzoek naar de Europese en nationale ...  (R-11364)
Toekomstbestendige mensenrechten door een meerzijdige interpretatie van rekenschapsplichtigheid  (R-11422)
Green Roofs Up! Samen voor meer kwaliteitsvolle groene daken  (R-11097)
Project over de afdwinging van non-discriminatierecht: creatie van een juridisch kader voor bewijs en remedies.  (R-10661)
RETHINKIN_ Familie en familierecht herdenken in de Lage Landen  (R-10811)
Vrijheid van meningsuiting in gevaar in het digitale tijdperk? Een kritische juridische analyse van de regulering van online hate speech in Europa  (R-10253)
Naar een verhoogde mate van rechtsbescherming voor de belastingplichtige in het geregionaliseerde België? Een onderzoek naar de juridische grenzen aan de interpretatie en toepassing van de erf- en schenkbelastingen en het burgerlijk recht door...  (R-10074)
Positieve actie met het oog op het verhogen van het aantal personen uit etnische minderheden in de Belgische private sector, in het bijzonder in topfuncties.  (R-9970)
Een vergelijkende evaluatie van het Zuid-Afrikaanse fiscale regime voor investeringen door middel van trusts  (R-9881)
Onderzoek naar de problemen rond de verontreiniging door zeeafval vanuit het perspectief van internationaal recht  (R-9536)
Biochars toegevoegde waarde in duurzaam landgebruik met gerichte toepassingen in processen, substraat- & (toekomstbestendige) openveld-teelt  (R-9613)
De impact van het overheidsopdrachtenrecht op horizontale en verticale samenwerking tussen ondernemingen in bouwprojecten. Effectieve en onverstoorde mededinging verzoenen met de vrije markt.  (R-9078)
Interreg EMR project: IKIC  (R-9321)
De toegang van vrouwen tot de sociale zekerheid in Mozambique: Herdenking van het juridisch kader van het socialezekerheidsstelsel vanuit gender perspectief.  (R-9001)
Het janushoofd van intergemeentelijke samenwerking: geklemd tussen publiek en privaat, tussen overheid en onderneming  (R-7964)
Naar een algemeen wetboek bestuursrecht.  (R-8163)
Postdoc BOF - Impulsplan Rechten  (R-7479)
Leeftijdsdiscriminatie in tewerkstelling: de visie van de EU toegepast in het recht van de lidstaten?  (R-5207)


Projectovereenkomsten onderwijs

Overeenkomst voor de implementatie van het IUS Phase Out programma gedurende 2021-2022  (R-11487)
IUS fase 1 programma voor Institutionale Universitaire samenwerking tussen UHasselt en Université Moulay Ismaïl (UMI)  (R-8075)
Overeenkomst voor de implementatie van het IUC fase 3 programma met UNIKIS Congo  (R-8114)
Versterking van het wetenschappelijk aanbod aan de Universiteit Sidi Mohamed Ben Abdellah inzake de energietransitie en de promotie van gedeelde hernieuwbare energie in de regio Fès-Meknès  (R-8184)

Archief (*)


Projectovereenkomsten onderzoek

2020
2019
2018
2017
2016


Projectovereenkomsten onderwijs

2019
2017
2016


(*) Van de laatste 5 jaar