Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Projecten van Centrum Overheid en Recht


Recente projecten


Projectovereenkomsten onderzoek

Onderzoek naar de problemen rond de verontreiniging door zeeafval vanuit het perspectief van internationaal recht  (R-9536)
Biochars toegevoegde waarde in duurzaam landgebruik met gerichte toepassingen in processen, substraat- & (toekomstbestendige) openveld-teelt  (R-9613)
Juridisch overzicht preventief gezondheidsbeleid: Algemene bevoegdheid preventie en milieugezondheidszorg  (R-9369)
Grensoverschrijdend pensioen: relevante civiele en fiscale aspecten van een woonstaat  (R-9073)
De impact van het overheidsopdrachtenrecht op horizontale en verticale samenwerking tussen ondernemingen in bouwprojecten. Effectieve en onverstoorde mededinging verzoenen met de vrije markt.  (R-9078)
De voor- en nadelen van grensoverschrijdend wonen en werken in Limburg  (R-9263)
Francqui leerstoel prof.dr. Johan Vande Lanotte  (R-9312)
Interreg EMR project: IKIC  (R-9321)
De toegang van vrouwen tot de sociale zekerheid in Mozambique: Herdenking van het juridisch kader van het socialezekerheidsstelsel vanuit gender perspectief.  (R-9001)
Europees DG project : 'MEAT.UP.FFIRE'  (R-8791)
Het janushoofd van intergemeentelijke samenwerking: geklemd tussen publiek en privaat, tussen overheid en onderneming  (R-7964)
Naar een algemeen wetboek bestuursrecht.  (R-8163)
Overheidsopdrachten voor defensie en veiligheid in de context van een versterkte geïntegreerde samenwerking binnen de EU en de NAVO.  (R-8131)
Postdoc BOF - Impulsplan Rechten  (R-7479)
Terugvordering van verboden fiscale staatssteun in Belgie: rechtsgevolgen en rechtsbescherming  (R-7224)
Ecosysteemdiensten in de stad: planten doen hun werk, doet beleid het hare?  (R-7312)
Het Unidroit verdrag inzake gestolen of onrechtmatig uitgevoerde cultureelgoederen (1995): een kritische analyse  (R-6145)
RETHINKIN - Juridische verwantschaps- en familiestudies herdenken in de Lage Landen  (R-5899)


Projectovereenkomsten onderwijs

'Network for innovative and inclusive legal teaching': Internationale professionalisering en profilering van het inclusief OGO/PGO onderwijsconcept van de Hasseltse rechtenopleiding.  (R-8251)
IUS fase 1 programma voor Institutionale Universitaire samenwerking tussen UHasselt en Université Moulay Ismaïl (UMI)  (R-8075)
Overeenkomst voor de implementatie van het IUC fase 3 programma met UNIKIS Congo  (R-8114)
Versterking van het wetenschappelijk aanbod aan de Universiteit Sidi Mohamed Ben Abdellah inzake de energietransitie en de promotie van gedeelde hernieuwbare energie in de regio Fès-Meknès  (R-8184)

Archief (*)


Projectovereenkomsten onderzoek

2018
2017
2015
2014


Projectovereenkomsten onderwijs

2017
2016


(*) Van de laatste 5 jaar