Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Projecten van Centrum Overheid en Recht


Recente projecten


Projectovereenkomsten onderzoek

Project over de afdwinging van non-discriminatierecht: creatie van een juridisch kader voor bewijs en remedies.  (R-10661)
RETHINKIN_ Familie en familierecht herdenken in de Lage Landen  (R-10811)
Analyse van de rechtspraak en rechtsleer over hinder en klachten als gevolg van huishoudelijke houtverwarming  (R-10367)
Vrijheid van meningsuiting in gevaar in het digitale tijdperk? Een kritische juridische analyse van de regulering van online hate speech in Europa  (R-10253)
Naar een verhoogde mate van rechtsbescherming voor de belastingplichtige in het geregionaliseerde België? Een onderzoek naar de juridische grenzen aan de interpretatie en toepassing van de erf- en schenkbelastingen en het burgerlijk recht door...  (R-10074)
Positieve actie met het oog op het verhogen van het aantal personen uit etnische minderheden in de Belgische private sector, in het bijzonder in topfuncties.  (R-9970)
Een vergelijkende evaluatie van het Zuid-Afrikaanse fiscale regime voor investeringen door middel van trusts  (R-9881)
Hoe kan de bescherming van de rechten van het kind worden verhoogd door middel van tax nudging; in het licht van de globale klimaatverandering?  (R-9904)
Onderzoek naar de problemen rond de verontreiniging door zeeafval vanuit het perspectief van internationaal recht  (R-9536)
Biochars toegevoegde waarde in duurzaam landgebruik met gerichte toepassingen in processen, substraat- & (toekomstbestendige) openveld-teelt  (R-9613)
De impact van het overheidsopdrachtenrecht op horizontale en verticale samenwerking tussen ondernemingen in bouwprojecten. Effectieve en onverstoorde mededinging verzoenen met de vrije markt.  (R-9078)
De voor- en nadelen van grensoverschrijdend wonen en werken in Limburg  (R-9263)
Interreg EMR project: IKIC  (R-9321)
Het janushoofd van intergemeentelijke samenwerking: geklemd tussen publiek en privaat, tussen overheid en onderneming  (R-7964)
Naar een algemeen wetboek bestuursrecht.  (R-8163)
Overheidsopdrachten voor defensie en veiligheid in de context van een versterkte geïntegreerde samenwerking binnen de EU en de NAVO.  (R-8131)
Postdoc BOF - Impulsplan Rechten  (R-7479)
Terugvordering van verboden fiscale staatssteun in Belgie: rechtsgevolgen en rechtsbescherming  (R-7224)
Leeftijdsdiscriminatie in tewerkstelling: de visie van de EU toegepast in het recht van de lidstaten?  (R-5207)


Projectovereenkomsten onderwijs

Naar een visie over persoonsvorming in het rechtenonderwijs  (R-9794)
IUS fase 1 programma voor Institutionale Universitaire samenwerking tussen UHasselt en Université Moulay Ismaïl (UMI)  (R-8075)
Overeenkomst voor de implementatie van het IUC fase 3 programma met UNIKIS Congo  (R-8114)
Versterking van het wetenschappelijk aanbod aan de Universiteit Sidi Mohamed Ben Abdellah inzake de energietransitie en de promotie van gedeelde hernieuwbare energie in de regio Fès-Meknès  (R-8184)

Archief (*)


Projectovereenkomsten onderzoek

2020
2019
2018
2017
2016
2015


Projectovereenkomsten onderwijs

2019
2017
2016


(*) Van de laatste 5 jaar